Annonse

Reisemål

80000 mål sikret som villmark og friluftsområde på Vikerfjell

Bare glede da Klima-og miljøministeren åpnet naturreservatet

VIKERFJELL (NyeReiselivsavisen) Vikerfjell er et fantastisk område, sier Ole Erik Elsrud, en av grunneierne som onsdag bidro til å sikre 80000 mål som villmark og friluftsområde for all fremtid. -For frivillig vern er det viktig med en god prosess der grunneierne blir lyttet til og tatt alvorlig, sier han og håper på et godt og konstruktivt samarbeid med vernemyndighetene også i fremtiden

Ole Erik Elsrud hadde første kontakt fra Norges Skogeierforbund i september 2011 og fikk en negativ magefølelse med Trillemarka saken friskt i minne.
-Jeg var skeptisk selv med forsikringene om at det var helt frivillig. Dette har endret seg helt gjennom prosessen. Det har vært en inkluderende prosess hvor jeg kan være aktiv eller passiv, og med mulighet for påvirkning på vilkårene for vernet. Vi har hatt en konstruktiv dialog med fylkesmannens miljøvernavdeling, og flere av mine synspunkter i forhold til verneforskrift har blitt lyttet til.
Det at grunneierne blir lyttet til og tatt alvorlig er nok en av suksessfaktorene for ordningen med frivillig vern.

Verneområdet skal oppleves
Verneområdet er levende og ikke en museumsgjenstand. Det skal ikke ses på gjennom en gedigen osteklokke, det skal oppleves.Bruk og vern sett i sammenheng blir viktig i fremtiden. Vi må samle alle gode krefter i tiden fremover for å ta vare på og utvikle både verneverdier og bruksverdier. Vernemyndighetene blir en viktig medspiller i denne utviklingen.
Så langt har dialogen med Fylkesmnnen vært veldig god og vi har funnet gode løsninger. Godt å vite at vi kan ta en telefon og lufte ideene våre og eventuelt tilpasse dem så de ikke kommer i konflikt med vernet. Jeg ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet.
Glede i naturen og gode friuftsopplevelser
Verneområdet har ikke bare verdi for sjeldne lavarter, det har også verdi for brukere av området, og blir et bidrag til at fremtidige generasjoner skal bli glad i naturen og få gode friluftsopplevelser.
Verneområdet sikrer villmark og friluftsområder for all fremtid, og dette sett i sammenheng med skiløyper og andre opplevelsesmuligheter i området er selve grunnlaget for at Vikerfjell er et så populært hytteområde.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og grunneier Ole Erik Elsrud gratulerer hverandre med en vellykket, frivillig verneprosess.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og grunneier Ole Erik Elsrud gratulerer hverandre med en vellykket, frivillig verneprosess.

Naturopplevelser grunnlag for næringsutviklingen på Vikerfjell
Mange aktiviteter er forenlige med verneformålet Vikerfjell skiløyper og Nes: med 12 mil med langrennsløyper av høy standard og fem løypemaskiner

 • Vikerfjell fisk – 40 fiskevann på samme fiskekort. Hjalmar Eide som daglig leder.
 • Milevis med turstier for å nevne noe
 • I tillegg til tradisjonelt landbruk er størstedelen av næringsutviklingen bygget opp rundt hytteturismen.
 • Ca 1000 fritidsboliger og ca 200 byggeklare hyttetomter til salgs per i dag
 • Tjenester til hytteeiere og andre brukere skaper mange arbeidsplasser
  • Servicetjenester
  • Entreprenører – grunnarbeider
  • Hytteleverandører
  • Håndverksbedrifter
  • Handelsnæringen
   • Hyttebutikk Ringmoen
  • Opplevelsestilbud
  • Tre varmestuer og overnattingssteder Syv grunneiere samarbeider i Visit Vikerfjell om  felles utvikling, markedsføring og myndighetskontakt. Vi har investert mye tid og penger,  og det gir resultater.Vi drar i fellesskap og det er flere som har tro på det vi driver med.
   Åpningen var lagt til den nye varmestua på Skarrudseter der det både blir serverings- og overnattingsmuligheter.

   Åpningen var lagt til den nye varmestua på Skarrudseter der det både blir serverings- og overnattingsmuligheter.

   Visit Vikerfjell – markedsføring og myndighetskontakt
   Vi har deltatt på Innovasjonsløft i Ringeriksregionen
   Samarbeidet med Vikerfjell skiløyper
   Økt løypestøtte fra Ringerike kommune. Seksdobling til ca 130.000,-
   Skiltprosjekt: Ringerike kommune, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen (560.000)

 • Utviklingsmidler fra Sparebankstiftelsen – Ringerike Sparebank – (50.000) -Vi grunneierne har stor tro på Vikerfjell og det gleder oss veldig å se at også andre har tro på utviklingen av Vikerfjell. Vi takker for all den støtte vi har fått og vi ser frem til et godt samarbeid om næringsutviklingen på Vikerfjell også i fremtiden.    Godt fremmøte av hytteeiere og andre.Åpningen fant sted på Skarrudseter der ei ny varmestue og hytte snart er ferdigbygd.
 • Takk for all støtte
  Næringsutvikling i tilknytning til verneområdet blir også viktig i det videre arbeidet i Visit Vikerfjell. Merkevaren Vikerfjell er i vekst og det jobbes hardt for å gjøre Vikerfjell enda bedre kjent.

 

Kommentarer

Annonse