Annonse

Når Ryanair nå vil innføre gebyret på allerede kjøpte billetter, er dette helt på tvers av avtaleretten, fremholder Rolf Forsdahl. Forbruker

Alitalia i finansiell turbulens

Krasjlanding ikke utelukket

Etter at fagforeningene i Alitalia har sagt nei til å være med på en omstrukturering av selskapet, har den italienske regjeringen gitt tilsagn om et kriselån på 400 millIoner euro.

Lånet er for de kommende seks måneder og gis på markedsbetingelser slik at EUs forbud mot statlige subsidier neppe stopper lånet. Etter seks måneder skal en domstol ta stilling til selskapets videre skjebne, men allerede 2. mai skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor man skal ta stilling til en rekapitalisering og framtidig drift.

IATA arbeider med et opplegg som tar sikte på å beskytte passasjerenes penger dersom Alitalia nedlegger driften eller slås konkurs. Denne vil gjelde passasjerer som har kjøpt billetter gjennom et IATA- godkjent reisebyrå.

 

 

Kommentarer

Annonse