Annonse

Aktuelt

Bærekraftig turisme skal utredes

Økende besøksstrømmer til norske reisemål har gitt økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer i flere kommuner det siste tiåret. Regjeringen vil derfor sette ned et offentlig utvalg (NOU) som skal se nærmere på problemstillinger knyttet til reisemålsutvikling.

Tørresdal - Vats - Vindafjord - Ryfylke
Gårdsturismeanlegg på Stødle, i Tørsdal, fire mil øst for Haugesund (foto: ©otoerres)

– Etter pandemien skal vi gjenoppbygge et mer robust og bærekraftig norsk reiseliv. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på hvordan vi kan utvikle attraktive reisemål, samtidig som ulike lokale hensyn ivaretas på en god måte, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

Mellom 2014 og 2019 økte antall kommersielle overnattinger i Norge med 16 prosent, og mange norske kommuner får sitt innbyggertall mangedoblet i høysesong. En for stor økning i antall turister kan medføre overturisme og trengsel, luftforurensing, slitasje på natur, og utilstrekkelig kapasitet når det gjelder beredskap, renovasjon og parkering.

Selv om dette kun gjaldt et fåtall norske reisemål før pandemien brøt ut, vil flere kunne oppleve det samme i løpet av det neste tiåret, når reiseaktiviteten ventelig tar seg opp igjen.

– Reiselivsbransjen er en av de hardest rammede under pandemien. Her finner du små og store jobbskapere som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet. Det er viktig at vi nå får på plass gode planer for å ta vare på arbeidsplassene til folk fremover, sier Nybø.

Målet med utredningen er å vurdere rammevilkårene for reiselivsaktivitet lokalt. Utvalget skal blant annet vurdere om reisemålene har tilstrekkelig eller for mye handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer og utnytte potensielle muligheter knyttet til reiseliv. Dette kan for eksempel gjelde i forbindelse med cruisetrafikk og finansiering av fellesgoder.

Kommentarer

Annonse