Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Beredt når krisen rammer

Skrevet av onsdag 1. mai 2015

Katastrofen i Nepal føyer seg inn i rekken av tragedier som rammer tilfeldig og uventet – og også turister. Terroranslagene i Europa og Tunisia er andre varianter. Reisebransjen her hjemme blir også berørt – de har kunder som er eller kunne blitt rammet.

For hver hendelse viser det seg at den enkelte bedrifts egne beredskapsplaner blir satt på prøve: Er de gode nok nå, selv om de var det da de ble laget i 2005? Er de oppdatert? Kjenner bedriftens medarbeidere dem godt nok?

Når tragedien er et faktum, er det ingen som har tid til å lese gamle planer. Nytter heller ikke å diskutere hvem som skal ta action på de feltene der den oppsatte ansvarlige nå er i fødselspermisjon. Mediekjøret, henvendelsene fra pårørende og egne ansatte sammen med alle praktiske grep som må tas, kan sette hele bedriften på harde prøver.

Vi som var med under tsunamien julen 2004 kjenner disse utfordringene alt for godt. Samspillet mellom bransjen og UD blir godt håndtert av Virke Reise Utland, men den enkelte bedrift har behov for hjelp utover dette for å kunne bruke sine ressurser på best mulige måte.

Virke Reise Utland har, i samarbeid med Lynx, for lenge siden tilbudt medlemmene hjelp til både oppsett av beredskapsopplegg samt hjelp til krisekommunikasjon. Den siste tidens hendelser har skapt en økt interesse for dette tilbudet blant de små og mellomstore medlemmene i Virke.

En bransje som tar sitt ansvar på alvor, kan ikke neglisjere at verden er vanskelig og krevende. Og at det alltid er bedre å være føre var. Ei heller den enkelte bedrift!

Annonse