Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Det har vært en politisk thriller av de sjeldne vi har vært vitne til ved inngangen til denne sommeren i Hellas, landet med de vakre og populære øyene som normalt forbindes med sol, stand og ferie på denne tiden av året, og ikke med dyp politisk dramatikk.

Hellas har den siste tiden vært i store økonomiske vanskeligheter. Fra sommeravisene tidligere i juni og juli kjenner vi historien om et gresk oxi (nei) i folkeavstemningen om EUs og IMFs krisepakke, for så en senere enighet om nye lån under strenge vilkår. I Tove Nilsens kronikk i Dagbladet – Zorbas dans i nederlagets stund – kan vi lese om den ugifte fjellbonden som også serverer turister for å skaffe inntekter til seg og sin mor. Da den siste turisten har gått fra tavernaen tar han bladet fra munnen og sier; – «EU kan kreve alt de vil av penger, men det er vi som sitter igjen med havet og himmelen». Beskrivelsen egner seg neppe som en oppsummering av den komplekse politiske og økonomisk situasjonen landet har befunnet seg i denne sommeren. Men, med turistindustrien som en av landets viktigste inntektskilder, vil det at man har havet og himmelen utvilsomt være viktig i arbeidet med å få orden på landets forpliktelser og for å finne en vei ut av den økonomiske krisen.

Noen av tiltakene det greske parlamentet sist uke vedtok var derfor å innføre endringer i merverdiavgiftssatsene for flere deler av reiselivet. Endringene innebærer blant annet at merverdiavgiften økes fra 13 % til 23 % for restaurantbesøk og cateringtjenester med umiddelbar virkning. Merverdisatsen på hotell økes fra 6,5 % til 13 % med virkning fra 1. oktober i år. I tillegg har man vedtatt å avskaffe en rabatt i merverdiavgiften gjeldende for øyene i Egeerhavet, som utfases gradvis fra 1. oktober i år og frem til utgangen av 2016.

Virkes egne tall viser at Hellas nest etter Spania er det mest populære ferielandet blant oss nordmenn å dra på pakketur til. I fjor kjøpte vi over 280.000 slike reiser til landet.  Norske turister har heller ikke latt seg skremme av økonomisk usikkerhet og har i sommer strømmet til Hellas som aldri før. Turismen genererer viktige inntekter for grekerne og reiseoperatørene har gjennom hele den økonomisk anstrengte tiden for landet kunne rapportere om tilnærmet normale forhold for de reisende.

Det er ingen tvil om at Hellas nå står fremfor en periode med tøffe økonomiske tiltak, som også vil påvirke reiselivet. Virke Reise Utlands håp er at den siste tids utvikling på sikt vil bidra til at turismen kan utvikle seg normalt videre og bidra til at Hellas finner sin vei ut av den økonomisk vanskelige situasjonen man befinner seg i.

Annonse