Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Når Lufthansa’s piloter streiker i dag, er det 13. gang siden 2014 de markerer sin misnøye med selskapets kostnadskutt der de rammer pilotenes ansettelsesvilkår. Det er alltid lett å føle sympati med arbeidstakere. Men tenk litt gjennom dette:

Lufthansa og alle de øvrige europeiske selskapene snekret i prinsipp grunnpilarene i alle tariffavtalene og lønnsvilkårene på 70- og 80- tallet. Da var konkurranse i luften ikke funnet opp, økte lønnskostnader betydde bare at de av luftfartsmyndighetene godkjente billettpriser måtte oppjusteres. Lufthansa’s piloter var høytlønnede. Er. Og de går av med pensjon ved fylte 55, hvoretter de mottar en romslig pensjon fra selskapet. Mange av dem tar seg jobb hos f eks arabiske flyselskap, som også betaler greit. I tillegg til pensjonen fra Lufthansa. Og de nye arbeidsgiverne truer bl.a. Lufthansa’s kommersielle eksistens.

Det er denne retten til dobbeltlønn og ny ansettelse i strid med Lufthansa’s egne interesser pilotene kjemper for. Og de kjemper i mot selskapets økte ansettelse av utenlandsk, billige arbeidskraft der dette er mulig. Neida, Norwegian er ikke alene om å ha problemer på dette feltet.

Dette er symptomer på en skjult, kronisk lidelse som vil slå ut hos det ene flyselskapet etter det andre.

Feilen var at ingen industrilederne var framsynte og sterke nok på slutten av nittitallet – da skulle man sagt opp samtlige ansatte og tilbudt nye kontrakter tilpasset den virkelighet man visste – eller burde vite- kom. Vinnerne i dag er de som etablerte seg på det tidspunktet og som ikke hadde historiske lik i lasten. Ja, og oss som bruker fly, da. Det er vår trang til de laveste prisene som er motoren i denne underlige maskinen…

Annonse