Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Sjelden eller aldri har norsk arbeidsliv sett så steile fronter som i konflikten mellom Norwegian og deres piloter. Norwegian tapte over en halv milliard på konflikten og mer enn 200.000 passasjerer ble berørt.  Samfunnets sympati ser i ettertid ut til å være ganske likt fordelt mellom partene. Eller kanskje sympati ikke er det rette ordet? Oppgitthet og frustrasjon er nok mer treffende.

Konflikten var et godt eksempel på hva som skjer når det internasjonale, moderne næringslivet møter den hevdvunne og sedimenterende organiserte arbeidstakersiden på den beryktede smale broen hvor en av partene må rygge.  At man endte konflikten med et kompromiss hvor ingen framsto som vinner, var greit nok- Likevel – i flybransjen vil det fortsatt ulme.

Industrieventyr av dimensjoner

For Norwegians del ser jeg det slik: Bjørn Kjos og aksjonærene kan ikke påny risikere de verdier og arbeidsplasser som er bygget opp gjennom et industrieventyr av dimensjoner.  Norsk kostnadsnivå og norske betingelser kan ikke få sette sitt preg på en konkurranseutsatt, internasjonal virksomhet i større utstrekning enn absolutt nødvendig. Utflagging kan bli resultatet. Og jeg vet at de etiske konfliktene knyttet til internasjonalisering av den operative driften av flyflåten er noe ledelsen i så å si alle de internasjonale flyselskapene er oppmerksomme på.

Må få internasjonal løsning

Bjørn Kjos og Norwegian på offensiven igjen med stort annonsebilag i VG i forrige uke. FOTO: Harald Bråthen

Bjørn Kjos og Norwegian på offensiven igjen med stort annonsebilag i VG i forrige uke. FOTO: Harald Bråthen

Dette er en konflikt som må få en internasjonal løsning. EU skulle gjerne utarbeidet regler for bruk av utenlandsk arbeidskraft om bord på flyene. Men EU er under sterkt press fra flyselskapene selv, som er redde for at deres drift da blir dyrere enn hos konkurrentene fra arabiske land og Asia.
I en ideell verden ville vi som forbrukere regulert dette ved de valg vi gjør i innkjøpene våre. Men vi kjøper de billigste t-skjortene og søker de laveste billettprisene,  mens vi samtidig skriver rasende blogg-innlegg mot barnearbeid og sosial dumping.

Forsidebilde :  Norwegian Dreamliner FOTO: Steve Bates
Lisens :  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

 

Annonse