Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Året da sommeren mistet uskylden?

Skrevet av onsdag 5. august 2016

Norway Cup er i gang. For meg er denne årvisse fotballturneringen det ugjenkallelige beviset på at sommeren  er på hell. Når vinnerlagene kåres, er august på veg inn i sin siste del og september venter.

Sommeren 2016 vil for mange få en spesiell plass i reiselivets historie. Året da sommeren mistet uskylden, kan noen nok komme til å si. Året da en liten gruppe ofte halvkriminelle, utilpassede og hatefulle unge menn med forskjellig etnisk og sosial bakgrunn, bare bundet sammen av en plutselig  hengivenhet for  en fortolkning av islam som stadig flere av muslimske ledere tar tydelig avstand fra, har angrepet illusjonen om de trygge og gode ferieopplevelsene under palmene, eller i de fascinerende byene et sted i Europa. Og de har gitt mange av oss en ny utrygghet under opphold på flyplassen eller toget,  festivalen  eller fotballkampen.

Endret reisemønster

Når jeg ser på  reisemønsteret hos ferierende europeere i år, er det forskjellig i forhold til tidligere år.  Enkelt sagt: Man reiser mer i eget land. Reiser man utenlands, søker man til destinasjoner som antas å være «tryggere» enn de tradisjonelle sommerferiedestinadjonene. Norge har fått nyte godt av dette – selv om kronekursen selvsagt er en viktig faktor her- Tyrkia er taperen.

De forskrudde, unge menn i IS har rettet sine fanatiske blikk mot våre vestlige liv. De ønsker å gi oss utrygghet og redsel gjennom brutale, tilfeldige og voldelige angrep mot oss, gjerne når vi er i en setting hvor vi føler glede og fellesskap. De er ikke mange, men bare er par umenneskelige unggutter kan spre død og fordervelse der vi minst venter det.

Å spre redsel er deres mål

Vår naturlige reaksjon er å unngå steder og situasjoner hvor denne type angrep i teorien kan forekomme. Vår naturlige reaksjon gir akkurat det resultatet som terroristene ønsker.  Vi viser endret adferd, grunnet utrygghet. Nasjoner som trenger innkommende turisme, rammes økonomisk. Våre tabloide forestillinger holder «muslimer» og «innvandrere» ansvarlige, og skaper økte fordommer og skepsis.  Akkurat slik terroristene vil.

Skal en liten gruppe forskrudde og verdiløse individer kunne rive oss ned fra vår velstands- og trygghetstrone, slik som denne sommeren har gitt eksempler på?  Dessverre er det vanskelig å svare et ubetinget «nei». Det er lett å si at vi skal leve som før. Det er lett å si at frykten aldri skal få styre våre valg. Men vi må forstå familien som velger bort for eksempel Tyrkia eller Nice av hensyn til sin sjelefred.  Vi må forstå ungdommen som takker nei til en konsert et eller annet sted fordi noen har lest at IS har pekt på denne type arrangementer i det landet som terrormål.  Betyr dette at terroristene oppnår det de vil? Her er jeg roligere: Nei, det vil de aldri. Det de oppnår nå, har kortvarig effekt. Og deres modus operandi avslører at det er hverken politikk eller religion bak deres brutale framferd. Det er hat mot samfunn som aldri gav dem følelsen av å høre hjemme der. Av aldri å bli helt respektert. Av ikke å ha en framtid.

Ta ondet ved roten

Det er ikke bare unge, muslimske menn som faller i denne kategorien. Det kan like gjerne være mobbeofrene eller einstøingene i lokalsamfunnet. Jo før vi skjønner dette, og jo før vi, både som samfunn og som individer blir i stand til å gjøre noe med røttene til dette ondet, jo før blir verden et tryggere sted.

Og feriereisemålene våre igjen kanskje kan  oppleves som det vi alltid har sett for oss: Det lykkekand hvor virkeligheten må vike bittelitt for drømmene våre.

Annonse