Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Jeg hører til en utdøende rase. Jeg husker nemlig det emosjonelle klasseskillet jeg så sterkt følte på gamle Fornebu.

 

De som «bare» skulle reise innenriks måtte gå inn i avgangshallen på grunnplanet, mens de som skulle forlate gamlelandet gikk til rulletrappen opp til annen etasje. Det var trappen opp til andre land, nye byer, antatt spennende hoteller og fremmede lukter, syn og lyder. Det var den beste rulletrappen jeg visste om….
OSL har satt seg selv på kartet
Det var den gang. Som adm dir i det som dengang var Den Norske Reisebransjeforening falt det i min lodd å holde en tale på Gardermoen i oktober 1998, da Fornebu ble historie og Gardermoen ble både nåtid og framtid. Jeg vet jeg snakket om luftfartens vekst og utsiktene innover i det millennium som dengangen lå et drøyt år inn i framtiden. Men heller ikke jeg hadde sett at veksten ble så sterk at man måtte utvide både landingsbaner parkeringsplasser for fly og terminalbygg før det var gått 30 år. Det ble den. Nå er den nye terminalen høytidelig åpnet, og kapasiteten er økt fra 25 millioner passasjerer på årsbasis til 32. OSL har satt seg selv på kartet over store, moderne lufthavner i Europa. Kastrup, her kommer konkurranse!!
En visuell lykkepille
Det har allerede vært skrevet mye om den arkitektoniske og funksjonelle løsningen vår hovedflyplass har fått. Gjennomgående mye ros. Nordisk uttrykk med miljø i ryggmargen, et spennende tax-free- område – en visuell lykkepille i følge noen. Jeg protesterer ikke. Men jeg registrerer at det fremdeles er langt å gå til de ytterste gate’ene. At arealene er åpne, men lite intime og «kozy» og mulighetene til å kjenne en gnagende usikkerhet: Går jeg riktig nå? Usikkerheten slik jeg føler det  for eksempel i Frankfurt og på Schiphol, er der. En tilvenningssak, ikke verre enn det.
Slå av autopiloten
Security og innsjekking skjer på ande steder enn før. Avinors oppfordring om å slå av autopiloten når man ankommer OSL er på sin plass. Alt i alt er «nye Gardermoen» en betraktelig forbedring og imøtekommelse av flypassasjerenes behov anno 2017. Og flyselskapenes. Logistikk og informasjonsflyt ble ditto forbedret. OSL satser på å trekke til seg flere utenlandske flyselskap. Forhåpentligvis vel vitende om at det ikke er flyplassens fasiliteter eller attraksjonsverdi som influerer slike valg – det er det flyselskapets oppfatning av passasjergrunnlaget som avgjør.  Og nordmenn kjøper sine reiser med fly mye hyppigere enn de fleste andre nasjoner.
Stimulerer vekst i turismen
Vi er miljøbevisste i hverdagen, men i ferien legger vi idealisme og engasjement igjen hjemme. Næringslivet i Norge har ikke håpløse utsikter- snarere tvert om. Forretningsreiser holder en grei vekstkurs. Og utenlandske turister har for alvor oppdaget Norge og Norden – vårt image som et rolig, vakkert og relativt trygt sted på kloden, stimulerer en vekst i turismen inn til Norge som bare optimistene snakket om for fem år siden.

Så at noen begynner å snakke om behov for ytterligere utvidelser på OSL om noen år, er nok sikkert. Men vi lever i en skjør verden- mektige menn i øst og vest, samt en murrende vulkan  på Island kan fort kaste alle vekstprognoser på skraphaugen for kortere eller lengre tid.
Allting var ikke så mye bedre før
I mellomtiden mimrer jeg om rulletrappen på Fornebu og strever med å fortelle meg selv at, nei, allting var ikke så mye bedre før….

Annonse