Kommentarer

Reiseliv og livsstil i alvor og glede

Få har unngått å legge merke til at det stadig tikker inn med meldinger om underlig, dårlig eller oppsiktsvekkende oppførsel fra kinesiske turister på forskjellige destinasjoner rundt om i verden. Kinesiske myndigheter har da også sett seg nødsaget til å produsere enkle publikasjoner om hva som er akseptabel oppførsel på mange av destinasjonene kinesere besøker.

Den siste tråden i dette mønsteret er kinesiske flypassasjerers forkjærlighet for å åpne utgangene på fly mens det står på bakken eller taxer. Fra forskjellige flyplasser rundt om – mest i Asia og spesielt i Kina – er det rapportert om 12 slike tilfelle bare på knappe fire måneder hittil i år.

Ville bare slippe inn litt frisk luft…

Åpner man nødutganger eller en vanlig dør før flyet er ”i dokk” , skjer det ting i et fly. Blant annet har evakueringsskliene en lei tendens til å blåse seg opp og rulle ut. Og det er ikke bare å tappe ut lufta og rulle dem inn igjen—store forsinkelser og høye kostnader blir resultatet. Selvsagt blir det bråk av slikt – og konsekvenser for den tiltaksomme passasjeren i form av straff og/eller bøter, også fra kinesiske myndigheter – i tillegg til erstatningskrav fra flyselskapet.
Noen av ”synderne” har helt uskyldige motiver bak døråpningen i kategorien ville bare slippe inn litt frisk luft etc. Andre mener de har åpnet døra ved en misforståelse…

Også våre pass påskrevet

Så kan man harselere over dumme eller uhøvlede kinesiske turister slik man i bransjekrokene har snakket om nyrike russere, gjerrige israelere, brautende amerikanere , fisefine briter etc. Jada, vi nordmenn har fått våre pass påskrevet rundt om i verden, også – you bet! Synlige forskjeller i sosial adferd, forståelse av verdigrunnlag, eller forskjeller i respekt for tradisjoner og religioner fører alltid til en viss nedlatende plassering av de angjeldende grupper i dertil designede båser ut fra at ”vi her hjemme” er normen alle skal måles etter.

Fra en litt annen vinkel…

Det kinesiske ”fenomenet” bør ses på ut fra en litt annen vinkel: Her har drøy t 1,3 milliarder mennesker i generasjoner levd i et system hvor det meste som for oss er naturlig, er fremmed – blant annet det å fly, å forholde seg til andre samfunn og andre nasjoner. ”Riktig” oppførsel og forståelse av hvordan reisebransjens operative kart ser ut, herunder funksjoner på fly, er ikke genetisk bestemt.   Det å åpne en flydør når temperaturen stiger mot 30 grader i en fullsatt kabin så lenge flyet ikke er i lufta, kan antagelig fortone seg ganske så smart når man er blank mht kunnskaper om nettopp det å fly.

Do not open any door on this aircraft.”?

Så, får vi høre den vennlige kabinbesetningen si følgende under sikkerhetsforretelsen før avgang: ”And to our Chinese passengers: Please do not, I repeat do not open any door on this aircraft.”?

Uansett: Jeg ønsker kineserne alt godt i deres bratte lærekurve som internasjonale turister!

Annonse