Annonse

Turistsjefen på Geilo, Pål K. Medhus er mer opptatt av fortjeneste enn beleggsprosent. Aktuelt

Du kan ikke gå i banken med beleggsprosent

Leserinnlegg: Pål K. Medhus, turistsjef Geilo

Leserinnlegg: Turistsjef Pål K. Medhus, Geilo.

Høyest belegg! Størst økning i beleggsprosent! Mer belegg enn noen gang! Dette er noen av flosklene som går igjen i mediebildet. Belegget har blitt den nye pulsklokken for reiselivsbransjen landet rundt. Men beleggsprosent er ikke et etterrettelig parameter for å beskrive hvordan tilstanden er blant ulike reiselivsdestinasjoner i Norge. Vi må begynne å snakke om den totale verdiskapingen.
«Røros i verdensklasse». «Tromsø knuser resten av Turist-Norge». «Oslo med høyest rombelegg». «Rekordmange hotellovernattinger». Vi kjenner igjen overskriftene fra mediebildet. Og det er en kjensgjerning at reiselivsnæringen opplever gode tider om dagen, både på grunn av lav kronekurs og satsing på nye og attraktive reiselivskonsepter som lokker stadig flere turister til landet vårt.
Medieoverskriftene tegner et bilde av en reiselivsbransje i vekst. Likevel er det noe som skurrer. Er beleggsprosent den beste måleenheten for vekst?
Mange kreative virkemidler
For du kan jo ikke gå i banken med beleggsprosent. Når en destinasjon opplever økning i beleggsprosent er det selvsagt hyggelig, men hva skyldes økningen? Og hva er utgangspunktet? Man kan benytte mange kreative virkemidler for å score høyt på rangeringslisten. Dump prisene med 70 prosent, og beleggsprosenten skyter til himmels – vel og merke hvis belegget i utgangspunktet var lavt. Enkle kampanjetiltak og dumping av priser kan gi en voldsom vekst for destinasjoner som sliter med lav beleggsprosent.
Ikke korrekt og nyansert
Belegg sier naturligvis noe om trafikktall, men det gir ikke et korrekt og nyansert bilde av hvordan tilstanden faktisk er blant ulike reiselivsdestinasjoner i landet vårt. Destinasjoner som i utgangspunktet har en høy beleggsprosent, kan naturligvis ikke konkurrere seg inn på topp-5 listen over destinasjoner med høyest beleggsprosentvekst. Har du 90 prosent belegg er det matematisk umulig å oppnå en økning på mer enn 10 prosentpoeng. Er belegget på 20 prosent, blir derimot vekstpotensialet formidabelt.
Økning i verdiskaping
La oss stikke fingeren i jorda og innse at det finnes langt bedre og mer dekkende måleparametere for å ta pulsen på reiselivsnæringen. Handelsbalansen (omsetning per innbygger, sammenliknet med et landsgjennomsnitt), omsetningsvekst og sysselsettingsvekst vil være mer fornuftige indikatorer. En reiselivsdestinasjon består av mye mer enn bare hoteller og overnattingssteder. Den består også av en handelsstand som nyter godt av turisttrafikken. Høyfjellsdestinasjoner blir i økende grad attraktive reisemål fra både inn- og utland, som følge av stabile snøforhold halve året. Den stadig økende etterspørselen etter fritidsboliger på fjellet gir gode vekstvilkår for byggebransjen.
En slik økning i omsetning av varer og tjenester øker verdiskapingen for destinasjonen som helhet. De positive ringvirkningene av handelsvekst er åpenbare. Nye arbeidsplasser skapes. Det gir behov for flere boliger, noe som igjen skaper grunnlag for nye arbeidsplasser.
Økt handelsoverskudd
Når hotellene her på Geilo er fullbookede store deler av sesongen, vil de aldri komme inn på noen topplister over destinasjoner med størst økning i beleggsprosent. Men det er heller ikke målet. På Geilo er vi opptatt av økningen i verdiskaping og svarer med å bygge ut hoteller og fritidsboliger, etablere nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Det ga kommunen et handelsoverskudd på 153 millioner kroner i 2015, og vi ser ut til å øke det med nærmere 8 prosent i 2016. Omsetningsveksten gir grunnlag for utvidelse og nyetablering. Det betyr økt sysselsetting som igjen gir klingende mynt i kassen. Det kan man gå i banken med, ikke beleggsprosent!

 

 

.

Kommentarer

Annonse