Annonse

Hoteller

Fare for hotellstreik fra lørdag

Torsdag klokken 09.30 starter mekling på Riksavtalen, der Parat og Fellesforbundet mekler parallelt. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt fredag kan det bli streik fra lørdag morgen.

Grand Hotel by Scandic på Karl Johan i Oslo er et av første hotellene som kan bli tatt ut i streik (foto: ©otoerres)

Dersom det blir streik vil Parat ta ut medlemmer ved Grand Hotell Oslo By Scandic og Raddison Blu Plaza hotell.

Fellesforbundet har varslet at de tar ut medlemmer ved 36 hoteller i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

Forhandlingsleder Grete Dieserud i Parat går til meklingen med mål om å finne en løsning. Ved starten av forhandlingene sa hun at Parats krav i forhandlingene er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Parats forhandlingsleder mener minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og at det er fremmet særskilte krav for lavlønte.

– I tillegg til lønnskravene krever vi at arbeidsgiver godkjenner arbeidstakers fagutdanning og praksis, i og utenfor Norge. Fagutdanning skal gi uttelling ved lønnsfastsettelsen. Parat har i tillegg kr om at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sier Diserud.

Hun sier Parat også er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.

– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til etterutdanning. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med bedriftenes behov, sier Parats forhandlingsleder.

Flere relaterte saker finner du HERHERHERHER og HER

Kommentarer

Annonse