Annonse

Forbruker

FO om juks med medlems- fordeler ved kjøp av reiser

Forbrukerombudet påtaler fremstilling av rabatterte medlemspriser som ikke er reelle.

Bergens Tidende har et opplegg med medlemspriser på utvalgte reiselivsprodukter, slik også mange andre publikasjoner og «fordelsklubber» har. Markedsføringen framhever den prisfordel — eller besparelse — medlemmene/abonnentene får ved å bestille gjennom tilbyderen.  Men det viser seg at prisfordelen ikke alltid er reell, da «hvem som helst» kan kjøpe reiser til den såkalte medlemsprisen.

Forbrukerombudet har i brev av 30.3. til Schibsted formulert det slik:

I vår kontakt med Unik Travel forstår vi det slik at det ofte ikke finnes et alternativt marked hvor reisene selges til de ordinære prisene som utgjør grunnlaget for den markedsførte rabatten. En annonsert pris kan ikke sammenlignes med priser som ytelsen ikke faktisk selges for i markedet, for dermed å gi inntrykk av at reisen er rabattert eller at man får en fordel ved å ha et BT-kort. Faktisk salg utgjør grunnlaget for vurderingen av hva som er en reell pris og dermed den egentlig ordinære prisen.

Videre har FO konkludert slik:

Slik saken står nå er derfor markedsføringen som utformes på vegne av reiseselskapene og
som rettes mot innehavere av avisenes fordelskort egnet til å villede forbrukerne med hensyn
til prisen på ytelsen, og derfor i strid med markedsføringsloven, jf. mfl. § 6, jf. § 7 første ledd
bokstav d.
Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder alle samarbeidspartnere og tilbud/fordeler som
markedsføres med en prissammenligning som bygger på priser som ikke er reelle. Samtidig
vil vi presisere at det ikke er den underliggende avtalen mellom reiseselskapene og avisene
som reiser spørsmål etter markedsføringsloven, men at det er selve annonseringen og
kommunikasjonen av rabatt ut til forbrukerne som er villedende og i strid med loven.

Kommentarer

Annonse