Annonse

Rolf Forsdahl Forbruker

Forsdahl fortsetter i to 50 % stillinger

Rolf Forsdahl har gått av som reiselivsdirektør i Virke med ansvar for utland, men fortsetter samtidig som spesialrådgiver i saker knyttet til IATA og luftfartstemaer. Dette er en 50% stilling. Han fortsetter i ytterligere en halvtidsstilling som administrerende direktør i Norsk Reiselivsforum. -Nå kommer jeg alt i alt ned på en normal arbeidstid, sier Rolf Forsdahl (65), som har vært sentral i norsk reiseliv de siste 25 år.

Rune Feltmann, administrerende direktør i Via Egencia er styreleder i Virke Reise Utland. Norsk Reiselivsforum (NRF) er en egen bedrift som er medlem i Virke, og som drifter sekretariatene i Transportklagenemnda for fly, tog og pakkereiser. Nemndas ansvarsområde er vedtatt utvidet til også å omfatte sjøtransport, buss og kollektivtransport, men det er uvisst når dette trer i kraft. I dag har Norsk Reiselivsforum fire fulltidsansatte medarbeidere, pluss en på deltid og tre timelønnede.

Foredler 25 års erfaring i bransjen

Rolf Forsdahl - administrerende direktør i Norsk Reiselivsforum

-Jeg er både personalsjef, økonomisjef og kommunikasjonsansvarlig i NRF, men alt dette er oppgaver det er en glede å holde på med, sier juristen Forsdahl. – Her får jeg foredlet 25 års erfaring i bransjen i konkrete oppgaver, og jeg kommer alt i alt ned på en normal arbeidstid etter at Sverre McSevenly-Årly har overtatt som reiselivsdirektør i Virke Utland.

Media – hyggelig og naturlig oppgave

-Vi syntes begge 1. desember i fjor var en fin dato for å gi stafettpinnen videre. Da fikk Sverre varmet seg opp vis a vis pressen med spørsmål knyttet til juletrafikken – en oppgave han behersket fullstendig, sier Rolf Forsdahl, som gjennom alle sine Virke-år har vært en sterk og troverdig talsmann for bransjen.

– Media har vært en hyggelig og naturlig oppgave som en del av jobben. Dette har også gjort at jeg har holdt meg i landet i ferietidene når media er mest opptatt av utenlandsferiene våre. Heretter skal jeg ikke uttale meg på vegne av Virke. Det er det Reiselivsdirektøren som gjør, sier Forsdahl.

Vil savne møteplasser og kolleger

Han medgir at han vil savne noen møteplasser han ikke lenger er en del av. Kunnskapsoverføringene og kollegene fra inn- og utland – og samvær med kolleger er blant disse. Også en del hyggelige representasjonsoppgaver overtas naturlig nok av etterkommeren.

-Hva jeg ikke vil savne, er å sitte i ledermøter og strategimøter som ikke har hatt relevans til min jobb som bransjedirektør, selv om det hele tiden har vært interessant å ta del i det store bildet som omfatter Virkes totale virksomhet.

Jobber mot EU og IATA

Deltidsstillingen i Virke innbefatter møter med IATA og flyselskapene, og at han fortsetter som leder av «Air Matter Committee» i ECTAA – reisebransjens EU-organisasjon. Denne komiteen jobber mot EU-byråkratiet og IATA på vegne av reisebyråer og reisearrangører i Europa.

Kommentarer

Annonse