Annonse

Mange attraktive tilbud til gunstige priser Forbruker

Forsdahl: Pris fortsatt inngang til kundens kredittkort

Flyselskapene henter inn 500 milliarder på tilleggstjenester

Vi blar om til et nytt år om under fire uker. Konturene av hvilke endringstrekk reisebransjen og dens aktører vil preges av, er allerede klare. Markante sporskifter ligger foran oss.

 

Som tidligere: Ingen revolusjoner. Noen skiller på endringer i markedsadferd kontra endringer i aktørenes produksjon. Et slikt skille hører fortiden til. Vi er for lengst der at det ene er et resultat av det andre. Fritidsmarkedets behov er en sum av sosiale og samfunnsmessige forhold hjemme og ute, samt økonomi og finansiell trygghet. Individenes og aktørenes svært utstrakte bruk av avansert teknologi har for lengst gitt en helt annen arena for alle, enten de er kjøpere eller tilbydere.
Price is king
For de fleste markedssegmenter tyder de mange undersøkelser som er foretatt rundt om, at det er prisen på tjenesten som er inngangsdøren til kundens kredittkort.  Både reisearrangører og flyselskap har innrettet seg deretter: Vi ser både ukesopphold under palmene og flytransport til attraktive destinasjoner til priser vi vanskelig kunne ha forestilt oss for noen år siden. Men: Aktørene vet at jo at de fleste har litt mer å rutte med enn hva det begynnende prissøket indikerer. Så, vips, er prisen blitt økt med både 20 og 40 % fordi kunden ville ha tildelt flysete, innsjekket bagasje etc etc. I tillegg kommer mat og drikke om bord.
Tilleggstjenester for 500 milliarder
Analytikere har regnet ut at verdens flypassasjerer vil betale rundt 500 milliarder norske kroner for slike tilleggstjenester knyttet til flybilletter. Inntektene fra slike kilder har økt med rundt 200 % (!) siden 2010, og utgjør nå over 9% av flyselskapenes inntekter.  Denne oppbrekkingen av prisstrukturen i tjenestesektoren vil fortsette så langt myndighetene tillater det. EU har innført regler som forbyr flyselskapene å ta ut elementer fra billettprisen der disse elementene må anses som en nødvendig del av flyreisen.
Flyselskapene blir «reisearrangører»
Potensialet for å skille ut ytterligere flere elementer av tjenester fra flybillettprisen enn hva lavprisselskapene – og de fleste andre –  i dag har gjort, er altså begrenset. Derfor tenker flyindustrien i nye baner: De vil tilby hotell, leiebil og annet du måtte ønske sammen med flybilletten til en pakkepris. Hvor du ikke ser påslaget på hotellrommene etc…  One Stop Shopping er den kommersielle betegnelsen, og flyselskapenes organisasjon IATA – og de enkelte IATA-medlemmene – har lagt ned millioner i å utvikle teknologiske standarder som gjør dette mulig. Vi kommer til å se resultatene av dette i neste år.
«Gjør det selv» hånd i hånd med delingsøkonomien
Delingsøkonomien – kalt slik med rette eller urette – har for lengst gjort sitt inntog i reisebransjen. Ûber og Airbnb er strålende eksempler på slik innovativ satsing. Suksessen har vært så klar at de etablerte aktørene som ser markedsandeler og kunder fordampe som dugg for solen, har ropt på myndighetenes inngripen: Ikke betales det mva eller skatt… ikke har de løyver … ikke sikkerhetskontroller… sikkert formelt riktig, og, ja: Myndighetene griper inn mange og stadig flere steder.  Men reduseres etterspørselen i markedet? Overhodet ikke. Derfor har stadig flere i innkvarteringsindustrien begynt å tenke «if you can’t beat them, joint hem»… Det tradisjonelle hotellkonseptet og privat innkvartering vil i noen grad begynne å smelte sammen. Taxinæringen er ikke der – ennå. Men teknologien gjør det lett for mer eller mindre organiserte grupper av «private drosjer» å nå fram til sine kunder.
Airbnb tilrettelegger opplevelser
Og nå tar Airbnb den ut enda lenger. Man peker på at tiden da de reisende måtte ha hjelp fra reisebyråer til å tilrettelegge ferieoppholdets innhold, er forbi. D I Y er kommet for å bli. Do It Yourself…  Airbnb lanserer muligheter for sine overnattingssøkende kunder å tilrettelegge aktiviteter og opplevelser mens de bor i privates hjem. På hjemmesiden deres kan man velge i et stort antall temaer: Spa, teater, terrengsykling, fancy uteliv, guidede turer… Det interessante er at Airbnb også inviterer lokale, kommersielle aktører til å inngå i deres tilbudsmeny.  Utviklingen kommer ikke til å stoppe her. Igjen en sammenveving mellom gamle og nye konsepter.
Økt klasseskille i turistindustrien
Som en motvekt til «massenes volumkonsum» av turisttjenester, har den øverste delen av turistmarkedet økt innkjøpene av luksusreiser og skreddersydde reiseopplegg jevnt og trutt.   Den største kundegruppen her er det markedsførerne kaller «baby boomers» i alderen  51 til 69.  Aktørene i denne delen av bransjen opptrer for det meste diskret. Har man kunder i de øverste sirkler som bestiller ferie for 200.000 kroner pr snute, er munn-til-munn effekten viktigere enn fancy annonser i finanspressen.  Det anslås at dette markedssegmentet vil vokse med rundt 7% pr år framover.  Disse turistene vil ikke menge seg med den vanlige «sydenturisten» – tvert i mot. Her er det diskret kvalitet, spektakulære opplevelser og skyhøyt servicenivå som gjelder.  Sannsynligvis vil aktørene i denne delen av industrien gjøre seg mer synlige framover, vel vitende om at det i de fleste markeder er en liten prosentandel meget rike mennesker som vil og kan betale store summer for å få reise og opphold skreddersydd og kvalitetssikret så det holder.
Hensyn til personlig sikkerhet blir «stuerent»
Lenge har turistindustrien proklamert at terror og sosial/politisk uro er forhold som har svært liten betydning for etterspørsel og turistadferd.  Man ville jo gjerne at det skulle være slik…. Nå vet vi at slike forhold i høyeste grad er med på å bestemme valg av bl.a. reisemål.  Apollo trekker seg ut av Tyrkia. Egypt er i knestående – Tunisia og Marokko likeså.  Mange skygger unna storbyenes turistseverdigheter av frykt for angrep.   Det samme gjelder steder der nød og fattigdom er blitt en synlig realitet rett utenfor turismens grønne enger.   Den økte og synlige tilstedeværelsen av væpnet politi og vaktstyrker i de fleste byer rundt om og også på mange andre feriereisemål, gjør også noe med reiseopplevelsen. For mange er det å glemme denne verdens utfordringer og problemer for en stakket stund, en viktig del av ferieopplevelsen.  Om man er aldri så trygg bak piggtrådgjerdene, mister solnedgangen og det krystallklare vannet mye av sin glans når man vet at det står en væpnet vakt bak buskene litt lenger borte. Det har vært en stilltiende forståelse innen reiselivsindustrien at man ikke skal markedsføre seg selv som et «sikkert reisemål» – dvs at andre destinasjoner ikke er like sikre. Men markedet har allerede begynt å vurdere  dette. Man må vente at kommende destinasjonsbeskrivelser ikke lenger er tause på dette punktet.
Klimaendringer er kommet for å bli
Uansett om man mener klimaendringer er menneskeskapte eller ikke, ser det ut til at ingen benekter at det skjer dramatiske endringer i klodens klimatiske forhold.  Konsekvensene leser vi om: Korallene på Great Barrrier Reef dør ut.  Isbreene krymper. Stadig større områder rammes hardere av en ødeleggende tørke. Etc, etc.  Vissheten om at den kloden vi kjenner, endres til det verre vil på sikt gjøre noe med turisthodene – og hjertene. Reiselivsindustrien vil måtte tilpasse seg på nye måter. Det vil den klare – så lenge det finnes lyst til å reise.  Men det er de som hevder at digitale reiser vil erstatte noe av dagens fysiske reiser. Med VR-briller, eller på storskjerm, kan  man besøke kjente og ukjente reisemål real time mens man sitter i sofakroken.
Borte bra, hjemme best?
Det er imidlertid få som tror at de faktorer som bremser reiselysten vil bli så dominerende at turistindustrien får en brå nedbremsing. Men man ser tendenser til at mange gjenoppdager gleden ved å utforske nærmiljøet og eget land.  Man blir også  fysisk sosiale på en ny måte i den digitale sosialiseringens tid.  Vennetreff og familiehygge blir kanskje sjeldnere i hverdagen, men desto viktigere og mer sofistikerte når anledningen byr seg. Tendensen er imidlertid fremdeles at slike hyggelige arrangement gjerne legges til steder langt fra hjemmebanen. Reiselivsindustrien vil nyte godt av dette markedssegmentet lenge til.

Kommentarer

Annonse