Annonse

Marerittet bare fortsetter.. Kommentar

Forsdahl: Spenner Trump ben på USAs turistindustri?

Donald Trumps streben etter å holde muslimer med teoretisk terrorhensikt på utsiden av USA’s grenser, kan fort bli et dolkestøt mot USA’s innkommende turistindustri.

Det er ikke bare turister fra de bannlyste nasjonene som kommer til å utebli – om så var, ville skadevirkningene på turistindustrien bli marginale. Men muslimer fra resten av verden vil føle seg både uvelkomne og mistenkeliggjort, og høyst sannsynlig velge seg andre reisemål. Den store «bomben» for turistindustrien i USA ligger imidlertid i hvordan europeiske turister vil reagere.
USA- ferie på vent?
Reiselivsfolk i europeiske land har allerede begynt å spørre: Vil man trives i en nasjon hvor motsetninger og mistenkeliggjøring kan vise seg å bli en del av hverdagen i samfunnet? Vil immigrasjonskontrollen på flyplassene bli enda mer nitidig og omfattende– og tidkrevende?  Vil den økende skepsisen til USAs nye regime føre til at europeiske turister setter USA-ferien på vent?
Operative utfordringer for flyselskap
I tillegg til usikkerheten om praktiseringen av Trumps ordre om å stanse muslimer fra navngitte nasjoner, kommer transitt – problematikken opp: Hva med passasjerer som ikke skal til USA, men bare gå over i et annet fly på en av de internasjonale flyplassene for så å fly ut til et 3. land? Og de mange flyselskapene som har muslimske ansatte, må omdisponere crew’et slik at man ikke lander i USA med ansatte som kan knyttes til de «uønskede» nasjonene. Det har allerede kommet sinte reaksjoner fra flyselskapene, ikke minst de arabiske.
Nedgang også i turiststrømmen fra USA?
Enkelte bransjefolk  peker også på at det hardere klimaet mellom USA og Europa kan føre til at amerikanske turister ikke føler seg like velkomne i Europa som de var før. Dette vil kunne redusere amerikanernes lyst til å besøke Europa i tiden som kommer.
Det er allerede reiselivsbedrifter i Europa som boikotter salg av billetter på amerikanske flyselskap. Tiden da reiselivsbransjen kunne tillate seg å være upolitisk, er over.

Kommentarer

Annonse