Annonse

Fra luftrom til havrom i Østfold og på Hvaler. Aktuelt

Hva gikk galt da Østfold mistet flyplassen?

Rygge-lærdom på Hvaler-konferansen

Pål Tandberg, avtroppende sjef på nedlagte Moss Lufthavn, Rygge, deler sine erfaringer med deltagerne på Hvaler-konferansen i Hvaler Rådhus på Skjærhalden onsdag 25. januar. Hans tema er «Politisk risiko og næringvirksomhet» med det som skjedde på Rygge som eksempel.

Flere gode navn bidrar i konferansen som er den andre i Hvaler Næringsforums historie. Statssekretær Ronny Berg fra Nærings-og fiskeridepartementet har overskriften «Havrommet og havet som ressurs» på sitt innlegg.
«Den blå telefonen» og hemmelige gjester
Visma-sjefen Øystein Moans tema er «Den blå telefonen» om hvordan næringslivet kan legge service og tjenester enda bedre til rette for Hvalersamfunnet.»

Også Hvalers ordfører Eivind N. Borge med to hemmelige gjester, har fokus på Hvalers næringsliv og fornyelse. «Primærnæringen i vekst» er tema for daglig leder Geir Magne Skjelbred ved Egersund Trål, avdeling Utgårdskilen. Oppskrift på overlevelse er tema for Jordbærstua Tre Ønsker AS som har drevet lokal butikk på Skjærhalden i mange år.

-Enhver kommune må ha sin egen konferanse – og Hvaler-konferansen blir reneste prikken over i-en i Østfold etter at både Østfold-konferansen og Fredrikstad-konferansen er gjennomført tidligere, sier Anne Marit Skovly, daglig leder i Hvaler Næringsforum og møteleder onsdag.
Her er programmet:
«Havrommet og havet som ressurs»
Statssekretær Ronny Berg ved Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeri- og havbruksavdelingen Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Hva kan være  interessant for vår kommune med de havressursene vi har?

«Politisk risiko og næringsvirksomhet!»
Pål Tandberg, Adm. Dir. Moss Lufthavn Rygge.
Eksempelet Moss Lufthavn Rygges skjebne.
«Fra trygge Hvaler til Kambodsja»
Harald og Turid Bråthen utfordrer oss til perspektivendring innenfor tema fordeling av verdens ressurser,«Med container til Kambodsja»  – «Kuma-skolens Book – TUK-TUK – inspirert av Kronprinsesse Mette Marit» «Vi bygger landet på nytt – Kuma-skolen gir håp til de fattigste av de fattige»
 «Den blå telefonen»  om hvordan næringslivet kan legge service og tjenester enda bedre til rette for Hvalersamfunnet.» Øystein Moan Admin dir i Visma
Visma er en leverandør av programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. 400 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester.
Med fokus på Hvalers næringsliv og fornyelse!
Ordfører Eivind N. Borge presenterer tanker om vårt næringsliv. Han introduserer også to svært spennende aktører som hver for seg vil fortelle om spenstige planer de ønsker å gjennomføre i vår kommune. Primærnæringen i vekst! Daglig leder Geir Magne Skjelbred ved Egersund Trålavdeling Utgårdskilen. Forteller om oppstart og videre satsing i Utgårdskilen, kommunens hovedsete for vår primærnæring. Tross sterk konkurranse fra byens kjøpesentre klarer Birgit og Kathrine  å drive  med et godt vareutvalg av klær, smykker og interiør til både fastboende og tilreisende, hva er deres planer fremover?

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Kommentarer

Annonse