Annonse

Ordfører Eivind Borge vil åpne for 500 nye hytter på Hvaler. Her med Kronprins Haakon og daværende miljøvernminister Erik Solheim under åpningen av Nasjonalparken på Ytre Hvaler og Koster 9. september 2009 (Foto Harald Bråthen) Forbruker

Hvaler-ordføreren vil ha 500 nye hytter

Hvaler-ordfører Eivind Borge (FrP) slår i en kronikk i Fredriksstad Blad et slag for 500 nye hytter i tillegg til dagens 4700. For å få til dette, må det generelle forbudet mot hyttebygging i kommunen oppheves.

HVALER (NyeReiselivsavisen)Tidligere ordfører, Paul Henriksen (A), går i et innlegg i Fredriksstad Blad mot disse tankene og mener Hvaler ikke tåler flere hytter, men ordfører Borge er ikke enig.

Kultur og dagligvare
«Jeg tror ikke Hvaler på noen som helst måte ville utviklet seg i den retningen vi opplever i dag uten alle disse fritidsboligene», skriver ordfører Borge. «På denne tiden av året er det et mylder av hyggelige sommergjester som har kommet til Hvaler for å oppleve sommeren på mange forskjellige måter. Dette mangfoldet skaper igjen grobunn for lokal næring», skriver Borge og peker på betydningen av «alle de flotte kulturarrangementene som ikke ville vært mulig uten sommergjestene. Han tar også for seg dagligvarehandelen som både skaper et betydelig antall plasser for unge som ønsker en sommerjobb, og skaper et grunnlag for dagligvarebutikkene til å overleve en sesong på vinterstid med lav omsetning.

Sysselsatt årets rundt
Borge trekker også frem servicenæringen og ikke minst håndverksnæringen. «Det er svært mange små og mellomstore bedrifter i Hvaler som er fullt sysselsatt året rundt med vedlikehold og påbygging av fritidsboliger, men selvsagt også helårsboliger», skriver han. Borge og FrP mener oppheving av forbudet mot hyttebygging vil utløse en betydelig verdiskaping lokalt og regionalt.

En milliard for 500 hytter
«Hvis vi regner en forholdsvis lav gjennomsnittspris for hver enkelt hytte, snakker vi om en milliard kroner for 500 hytter! Hva vil ikke dette bety for lokale og regionale bedrifter, både innen håndverk, men også byggevareforretninger. Deretter starter det en årlig verdiskapning lokalt når hyttene tas i bruk og våre sommergjester kommer tilbake for mer handel og service,» skriver ordfører Borge.

Og noen millioner i eiendomsskatt og avgifter
I tillegg til alt dette kommer tilknytningsavgift til vann- og kloakk og årlige avgifter for det samme, renholdsavgift og en lite populær eiendomsskatt. To promille i eiendomsskatt lyder beskjedent, men blir også noen tusenlapper i året for hver hytteeiendom, og noen millioner til kommunen. Forståelig at Borge som motstander av eiendomsskatten ikke regner inn disse kronene i sitt regnskap for alt det gode 500 nye hytter vil føre med seg. Men for eller mot skatten: De blir uansett disponible i budsjettet.

Og det vet naturligvis Hvalers populære ordfører meget godt!

Kommentarer

Annonse