Annonse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Forbruker

IATA-«avsløring» forverrer forholdet mellom flyselskapene og reisebyråene

IATA –flyselskapene internasjonale organisasjon har ved en feil «avslørt» salgstall for reisebyråer som tidligere har sagt nei til slik deling av informasjon. Reiselivsdirektør utland i Virke, Sverre Mc Seveny-Årli ser alvorlig på det intrufne

Hva mener du konsekvensene i forhold til IATA kan bli for reisebyråene som er rammet?

-Vi har helt nylig blitt gjort kjent med at IATA ved en feil har synliggjort salgstall for reisebyrå som har reservert seg mot at slik informasjon blir delt. Når reisebyråene har benyttet seg av sin rett til å reservere seg mot at slik informasjon vises, vil det gjerne være kommersielle og strategiske grunner bak en slik beslutning. Når en slik feil oppstår, kan det godt tenkes at dette har hatt en innvirkning på byråenes både inntjening og verdi, sier Reiselivsdirektør utland i Virke, Sverre Mc Seveny-Årli.

Og hva blir konsekvensene for IATA?

Dette er som nevnt en situasjon som nettopp har blitt gjort kjent og det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvilke konsekvenser dette vil få fremover. Men vi må nok her regne med at de som har fått sin salgsinformasjon eksponert, til tross for at de har reservert seg nettopp mot dette, vil vurdere nærmere hvilke økonomiske konsekvenser dette har hatt for egen virksomhet. De vil nok også se på eventuelle mulige rettslige følger en slik urettmessig eksponering vil kunne innebære.

Hvor alvorlig er den striden vi nå ser mellom Lufthansa og de såkalte GDS-ene for samarbeidet dem i mellom fremover?

Vi ser svært alvorlig på den varslede endringen i Lufthansas bestillingsrutiner. Saken har topp prioritet i reisebyråforeningenes EU-organisasjon ECTAA, som nå foretar en gjennomgang av de rettslige sidene av den varslede endringen.

Hva  betyr dette i tilfelle for forbrukerne – det reisende publikum?

Dersom den varslede endringen gjennomføres vil det trolig innebære at det blir vanskeligere for forbrukerne å både orientere seg i markedet og sammenligne priser. Det vil også begrense det reisende publikums valgfrihet med henhold til valg av aktør, noe som særlig er viktig for mange forretningsreisende. Reisemarkedet har de siste årene gått i retning av stadig større åpenhet og valgfrihet til det beste for kundene. Det er bekymringsverdig at Lufthansa nå så tydelig har signalisert at de ønsker å gå i motsatt retning.

Kommentarer

Annonse