Annonse

„Airbus A380-841, Lufthansa AN1891305“ von Konstantin von Wedelstaedt - Wikimedia Commons Aktuelt

Lufthansa Group erklærer krig mot reisebyråleddet og GDSene

En samlet reisebyråverden er i harnisk, og GDSene dypt bekymret. Lufthansa-gruppen (LHG) varsler nemlig gebyr på 16 euro på alle GDS-bookinger fra 1. september i år. Kunngjøringen kom sist tirsdag 2. juni og tok hele reiseindustrien på senga.

-Vi oppfatter dette som en krigserklæring, sier lederen av ECTAAs Air Matter Committee Rolf Forsdahl til Nye Reiselivsavisen. Forsdahl er også spesialrådgiver i Virke Reise Utland med nettopp luftfart og IATA som spesialfelt. ECTAA er reisebyråforeningenes EU-organisasjon og har gitt denne saken topp prioritet.

Selv begrunner LHG (Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines og Lufthansa) denne nye avgiften med de kostnader LHG mener er forbundet med en GDS-booking. Forsdahl ser en annen begrunnelse: Flyselskapene er i økende grad opptatt av å sluse så mye av billettsalget som mulig inn på egne nettsider. Dermed får de en annen kontroll på markedet, og de kan også øke salget av tilleggstjenester som hotell og leiebil betraktelig. Dette er tjenester som flyselskapene tjener godt på å selge, og som ofte er dyrere der enn hos reisebyråene. Ved å ”tvinge” GDS-prisene opp, vil søk etter billigste billett da alltid ende på flyselskapets egen hjemmeside, sier Forsdahl, som understreker at totalprisen for fly + hotell likevel kan bli høyere enn hos reisebyrået. Kundene mister også mulighet til å sammenligne priser og avganger, og å sette sammen reiser basert på flere flyselskap.

ECTAA ser mange juridiske argumenter mot LHG’s varslede gebyr, ikke minst misbruk av dominerende posisjon på det tyske markedet. Disse spørsmålene er allerede under utredning. ECTAAs Air Matter Committee hadde møte sist fredag, nye er berammet kommende fredag og torsdag 18. juni. ECTAA vil møte ledelsen i Lufthansa Group så fort som mulig.

R_Forsdahl_2117-Det er påfallende at LHG ikke nevner deres egne distribusjonsomkostninger, sier Forsdahl. Drift av av eget bookingsystem er kostnadskrevende, og Lufthansa har i tillegg gammeldagse billettkontorer flere steder. Vi frykter at dersom avgiften blir innført, så vil GDS-kundene subsidiere Lufthansas egne distribusjonskanaler. GDS’ene har nemlig sagt at de overhodet ikke kan skjønne beregningen som gir en kostnad på 16 euro. Jeg har hørt tall rundt 3 euro, sier Forsdahl.

Også de store reisebyråkundene har reagert meget negativt, blir Nye Reiselivsavisen fortalt. ECTAA frykter at flere flyselskap skal følge etter dersom LHG gjennomfører gebyrinnføringen uten for store problemer. –Vi har fått bekreftet at mange av Lufthansas konkurrenter har viet dette utspillet usedvanlig stor interesse, og at det uoffisielt er besluttet å følge etter, sier Forsdahl, som etter 25 års erfaring med ruteflyindustrien ikke ser bort fra at ”noen” kan tenke at dersom alle LH’s konkurrenter følger etter, vil markedet ikke vinne noe på å styre etterspørselen bort fra Lufthansa. Derimot oppnår alle selskapene en prisøkning på 16 euro på alt GDS-salg, samtidig som de lettere kan låse kunder til sin egen hjemmeside.

-Dette er også et angrep på kundenes rett til å kunne sammenligne priser og rutetabeller på en grei måte, samt samtidig å kunne få et bredt utvalg av andre reisetjenester til konkurransedyktige priser avslutter Forsdahl.

Med en svært samlet reisebyråbransje i denne saken, godt støttet av GDS’ene og viktige reisekunder, har Lufthansa Group satt seg i en svært utsatt posisjon. De nærmeste ukene vil vise hvor sårbar.

Kommentarer

Annonse