Annonse

Mount Everest FOTO: Wikipedia creative commons Forbruker

Nepal – den langsomme gjenreisingen

Mediene har flyttet fokus til andre områder, men fortsatt ligger Nepal delvis i grus

Vi ser gang på gang at naturkatastrofene rammer fattige land og etterlater et uendelig behov for støtteressurser til normalisering og gjenoppbygging. Etter naturkatastrofen i Nepal lå store deler av landet i ruiner, og ikke minst var mange kulturskatter som var viktige for turismen ødelagt.

Norge har i mange år bidratt med turister og ekspedisjoner til landet, og det er tatt initiativ til å bidra langsiktig for å gjenoppbygge landet via  aksjonen Reis Nepal.

Vi siterer fra hjemmesiden:

REIS NEPAL er en utstrakt hånd fra en fjellnasjon til en annen. Nå, når Nepal-katastrofen har forsvunnet fra nyhetsbildet, vil ditt personlige engasjement telle desto mer. Støtt REIS NEPAL aksjonen nå. Hver eneste krone går uavkortet til Varde-stiftelsen, som sørger for at pengene når frem der de gjør best nytte, uten administrasjonskostnader.

Aksjonen har i den siste tiden blant annet invitert til forhåndsvisning av filmen Everest hvor billettinntektene gikk til aksjonen.

Turismen er en av de viktigste inntektskildene til mange fattige land, og det er derfor viktig å opprettholde turiststrømmene for å gi folk mulighet til å leve videre og bygge sine liv opp igjen. Vi som norske turister har en mulighet til å gjøre en forskjell på våre reiser, så oppfordringen må være å velge reisemål med hjertet i tiden fremover.

Se også bloggen til Arild Moldstad som tar opp Turisme som bistand.

Kommentarer

Annonse