Annonse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Forbruker

Reisebransjen i protest mot Kuba

OSLO (NYE Reiselivsavisen) Etter det NYE Reiselivsavisen er kjent med, har kubanske hotellkjeder og arrangører av landarrangement bedt om endringer i kontrakter med turoperatører. Kubanerne ønsker å fakturere i dollar, men fortsette å ta i mot betaling i euro og pund.

Nordisk reisebransje protesterer til Kubanske myndigheter.
-En hurtig innføring av en slik endring vil skape utfordringer for reisebransjen da priser for pakker for sommersesongen allerede er kommunisert i markedsføringsmateriell og solgt til kundene, kommenterer Virke-direktør med ansvar for Reise utland, Sverre McSeveny-Åril.

-Vi kjenner ikke til detaljene rundt bakgrunnen for dette forslaget, men endringen er ment innført allerede fra 1. juli 2015, Det er på denne bakgrunn tatt et fellesnordisk initiativ om et opprop fra en samlet nordisk reisebransje til kubanske myndigheter om å revurdere denne endringen og som et minimum å utsette innføringen av dette til neste sommer slik at både reisearrangører og reisebyråer får tid til å innrette seg etter disse planlagte endringene.

 

Kommentarer

Annonse