Annonse

Norwegian Dreamliner FOTO: Steve Bates Lisens : http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Nemnda vil selvsagt legge stor vekt på denne dommen i framtidig, lignende saker, sier Rolf Forsdahl, mangeårig leder av administrasjonen av klagenemndene i Norsk ReiselivsForum. FOTO: Steve Bates Lisens : http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Aktuelt

Norwegian vant «Dreamlinersaken»

Til tross for at passasjeren tapte saken, fikk han likevel medhold i et viktig prinsipp som Flyklagenemnda hadde lagt til grunn.  Borgarting lagmannsrett sier nemlig i dommen at et flyselskap under visse forutsetninger kan anses bundet til en transportkontrakt som omfatter mer enn bare flytransporten, nemlig lovede egenskaper eller servicenivå ved flytypen, og at forholdet mellom partene da reguleres av kontraktsrettslige prinsipper i tillegg til transportvilkårene.

En passasjer som hadde booket en USA-tur på Norwegians lovpriste Dreamliner krevde prisavslag fordi ruten ble fløyet av en annen flytype som følge av de problemene Norwegian hadde med de første flyene. Passasjeren hevdet at han hadde valgt Norwegian kun pga Dreamliner-flyet og at han derfor kunne gjøre mangelsinnsigelser gjeldende.

Norwegian avviste kravet

Norwegian avviste kravet og hevdet at de kun var pliktig til å levere flytransport, hvilket hadde skjedd uten forsinkelser eller problemer av noe slag. Transportklagenemnda – Fly konkluderte i klagers favør, men Norwegian var uenig i nemndas lovforståelse og ville denne gangen ikke følge nemndas vedtak.  Klager gikk derfor til sivilt søksmål. Asker og Bærum tingrett avgjorde saken i Norwegians favør og la vekt på at avtalen mellom partene dreide seg om en transporttjeneste og at denne var levert.

Ikke krav på prisavslag

Klager anket, og Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken 1. februar.  Heller ikke her fikk klager medhold. Men lagmannsretten avgjorde saken på annet grunnlag enn tingretten: Man fant nemlig at Norwegians løfter om Dreamliner-opplevelsen var en del av avtalen mellom partene, men at kommunikasjonen mellom partene etter at Norwegian hadde opplyst at strekningen likevel ikke kunne flys med den nye flytypen, hadde ført til en endring i avtalen slik at klager derfor ikke hadde krav på prisavslag.

Viktig prinsippavgjørelse

Rolf Forsdahl, mangeårig leder av administrasjonen av klagenemndene i Norsk ReiselivsForum, er fornøyd med at et viktig prinsipp nå er avgjort. –

-Nemndene våre avgjør saker på grunnlag av faktum og den faktiske rettstilstanden på området. Men av og til dukker det opp forhold som ikke reguleres av paragrafene eller har vært vurdert av rettsvesenet tidligere. I slike saker er det i begge parters interesse å få en rettslig avgjørelse av de nye prinsippene i saken, slik at men vet hvor grensene går i framtidige saker, sier Forsdahl. Han legger til at både nemndene og han selv har et avslappet forhold til at domstolene kan komme til et annet resultat enn nemndene.

-I denne spesielle saken har faktisk lagmannsretten, i motsetning til tingretten, akseptert den grunnleggende tenkingen flyklagenemnda bygger sin avgjørelse på. At utfallet likevel ble annerledes, skyldes en ulik vurdering av faktiske forhold i saken.  Nemnda vil selvsagt legge stor vekt på denne dommen i framtidig, lignende saker, sier Forsdahl.

 

 

 

Kommentarer

Annonse