Annonse

Sri Lanka var ett av flere land med egen stand på Reiselivsmessen, betjent av blant andre disse tre som utdanner seg til reiselivskoordinatorer på Treider Fagskoler. Fra venstre: Kristina Solbakken, Mathilde R. Lillo-Stenberg og Celine Almqvist. Aktuelt

Over 40.000 på Reiselivsmessen Oslo 2017

Både salgs- og publikumssuksess på Fornebu

TELENOR ARENA (Reiselivsavisa) Over 40.000 besøkte Reiselivsmessen på Fornebu forrige helg, og også TravelMatch ble en suksess.

Reiselivsavisas medarbeidere besøkte messen både fredag og søndag. Da var det stor aktivitet og god stemning både blant norske og internasjonale aktører.

Tilbakemeldingene fra utstillerne var udelt positive! sier prosjektdirektør Merete Falch i Reiselivsmessen. -Det har vært et svært så reiselystent publikum som har besøkt messen og mange har også kjøpt reiser direkte på messen!

God og bred markedsføring samt medias fokus i beste sendetid, både på NRK og TV2 fredag, lørdag og søndag, ga også fantastisk respons, sier Merete Falch og viser til en solid økning i antall besøkende fra 2016 messen, med følgende fordeling:

Fredag 9.062

(B2B : 3500  Publikum: 5562)

Lørdag  16.531

Søndag 16.403

Totalt hele 41.996 reiselystne besøkte Telenor Arena !

Også TravelMatch en suksess
-Årets utgave av B2B workshopen TravelMatch arrangert som en del av Reiselivsmessen, må kunne karakteriseres som en suksess, basert på observasjoner og kommentarer fra deltagerne, hevder prosjektleder Arne Sundt-Bjerck.

Mer enn 300 aktører fra kjøper- og selgersiden deltok på det nylig avholdte B2B arrangementet på Telenor Arena. Dette gjør TravelMatch til det klart største arrangementet i sitt slag med fokus på utgående trafikk.
Stor interesse for Norge
Et rekordantall på ca. 140 aktører deltok denne gangen, og disse omfattet et stort spekter av nasjonale og regionale turistkontorer, internasjonale flyselskaper, incoming agenter, hoteller og hotellkjeder etc., og fortsatt var det mange på venteliste som ikke fikk plass.

–Interessen for det norske marked er fortsatt meget stor, sier Arne Sundt-Bjerck, som kan melde om mange henvendelser fra aktører også etter at registreringen stengte medio oktober. –Vi kunne helst ha økt antall deltagere betydelig, men dels er plassen begrenset, og dels er det viktig for oss å finne en riktig balanse, både mellom kjøpere og selgere, og innen de ulike geografiske områdene.
Mer enn 1000 møter
-Også blant kjøperne er interessen økende, og mange representanter fra reisebyråer, turoperatører, eventselskap og andre aktører deltok på årets workshop, sier Sundt-Bjerck.  Årets utgave av TravelMatch hadde en hoveddel med forhåndsbookede møter og i tillegg en sekvens med fri flyt, der man kunne ta kontakt for en dialog uten å ha booket møte på forhånd. –Selv om vi ikke har et helt nøyaktig tall, ble det på årets TravelMatch gjennomført mer enn 1.000 møter mellom eksisterende og potensielle samarbeidspartnere på kjøper- og selgersiden.
Innarbeidet, men fortsatt få norske
-Vi merker tydelig at TravelMatch nå er i ferd med å bli godt innarbeidet etter at det er gjennomført seks ganger, og at det står på prioriteringslisten til flere både store og små bransjeaktører.  Likevel har Sundt-Bjerck et lite hjertesukk når det gjelder deler av bransjen. –Vi er ganske overrasket over at det fortsatt er ganske mange norske aktører som ikke prioriterer deltagelse på TravelMatch, til tross for at de her finner et så stort spekter av potensielle partnere under samme tak og i en konsentrert og organisert form! –For mange er det åpenbart mer fristende å bruke penger på å besøke internasjonale messer i utlandet enn å besøke TravelMatch på Telenor Arena, der kostnaden for de fleste er en bussbillett fra sentrum….! –Det ene utelukker selvsagt ikke det andre, avslutter Sundt-Bjerck, men vi er fortsatt litt overrasket over prioriteringene, eventuelt mangel på sådanne…

 

 

Kommentarer

Annonse