Annonse

Initiativtageren, Virkes reisedirektør utland, Sverre McSevenly-Årli omkranset av fra venstre Kjersti Helland og Sjur Askjer fra Sjømannskirken, og Niclas Carlson, Monica Nagelgaard og Bård Ludvig Thorheim fra UD. Forbruker

Paris-massakrene har aktualisert samarbeidet

Paris-massakrene har aktualisert samarbeidet mellom Virke, UD og Sjømannskirken ytterligere. Nordmenn har store forventninger til hjelpen vi kan forvente oss, men forventningene er trolig for store.

OSLO (NyeReiselivsavisen) Verden blir stadig mindre –og den blir stadig mer urolig. Dette var bakgrunnen for Virkes frokostmøte torsdag der et 50-talls representanter fra reisebransjen hadde møtt opp for å treffe Sjømannskirken, Utenriksdepartementet og Virke. Senest nå etter flystyrten på Sinai halvøya har verden stoppet opp litt, og reiselysten, i hvert fall til Egypt har avtatt. Akkurat da visste ikke Virke at terroraksjonene i Paris ytterligere skulle aktualisere temaet.

  • Jeg er fornøyd med at så mange av våre medlemmer viser engasjement og stiller opp på vårt frokostmøte om dette viktige og aktuelle temaet, sier Virkes reisedirektør utland, Sverre McSevenly-Årli.

Glade for den gode dialogen

  • Vi kan ikke løse alle utfordringer på dette området på et slikt kort frokostmøte, men det er viktig å sette dette temaet på agendaen og tilrettelegge for en så god dialog som mulig mellom ulike aktører. Alle vil kunne ha en rolle ved alvorlige hendelser som kan oppstå med nordmenn på reise i utlandet.
  • Vi er svært glade for den gode dialogen vi i dag har med både UD og Sjømannskirken på dette feltet.  Jeg håper dette møtet har bidratt til større bevissthet om temaet for enkelte av deltakerne og samtidig fungerer som en invitasjon til videre dialog mellom bransjen, myndigheter og øvrige samarbeidspartnere på dette feltet.

Nordmenn har store forventninger

Særlig UD, men også Sjømannskirken har et betydelig hjelpeapparat tilgjengelig om norske reisende skulle komme ille ut på utenlandsreisen. Særlig etter tsunamien for 11 år siden der 84 nordmenn ble drept, har UD bygget opp sitt apparat. Men det ble understreket i møtet, at nordmenn på reise i utlandet ikke har noe rettslig krav på bistand. UD-folkene var også klare på at vi nordmenn har store forventninger til den hjelp vi kan forvente oss, men det skinte også klart igjennom at vi trolig har for store forventninger.

Klare prioriteringer

UD har klare prioriteringer på når og hvor innsatsen kan settes inn:

  1. Ved akutte situasjoner
  2. Når mindreårige er involvert
  3. Ved brudd på menneskerettighetene
  4. Når liv og helse står på spill

-Vi må minne oss selv – og også politikerne på – at vi er offentlig myndighet, sier avdelingsdirektør Monica Nagelgaard i UDs seksjon for konsulære saker. – Vi får daglig opprørte henvendelser fra mennesker som mener vi ikke har gjort nok. Samtidig er det klart at vi må følge lovgivningen i de ulike land, og da er det ikke alltid vi får det som vi vil.

Samarbeide er viktig

Hun understreket at for å kunne hjelpe flest mulig nordmenn når noe skjer, er det viktig å samarbeide med både Virke og andre aktører i næringen, forsikringsselskapene, frivillige organisasjoner og Sjømannskirken.

-Og ute i felten er det viktig at vi vet hva vi kan vente av hverandre, sa Bård Ludvig Thorheim, direktør for UDs operative senter. –Det er viktig at vi forstår at vi er på samme lag. At vi har god kommunikasjon ut til media, og at forståelsen for den oppståtte situasjonen er riktig ut til offentligheten.

Lytt til UDs reiseråd

UD utsteder kontinuerlig reiseråd som er verdt å lytte til. De er delt opp i tre nivåer – der høyeste nivå fraråder norske borgere å reise til dette landet eller stedet. Men det understrekes at dette er råd, og at den enkelte selv må gjøre sin egen vurdering uavhengig av hva norske myndigheter mener.

De fleste vil nok likevel forstå at de erfarne ekspertene fra UD gir sine råd i beste mening, og undertegnede ville i hvert fall ikke trosse et «Nei til å reise»-råd fra UD.

  • Man kan ikke stanse noen fra å ta seg til en destinasjon der det er utstedt reiseråd, men man kan fraråde sterkt noen fra å reise til områder der myndighetene har advart mot å reise, sier Sverre McSevenly-Årli.

 

 

Kommentarer

Annonse