Annonse

– Som landets største matfylke er det naturlig at vi får på plass en visjon som denne for Rogaland, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Kulinarisk

Regionalt matmanifest for Rogaland lansert

Et samlet matmiljø i Rogaland har brukt våren og sommeren på å etablere et regionalt matmanifest for Rogaland.

– Rogaland er det viktigste jordbruksfylket i Norge og en sentral region for å nå nasjonale mål om økt matproduksjon. Gjennom matmanifestet løfter vi fram og bekrefter verdien av lokal matproduksjon, norske råvarer og ikke minst matkultur. Sammen er vi med på å skape både stolthet og økt bevissthet til lokalprodusert mat og råvarer, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal. Matmanifestet skal erkjenne verdien av lokal matproduksjon og norske råvarer og være et løft for å bevare, styrke og utvikle matproduksjon og matkultur fra Rogaland. Rogaland har de beste forutsetninger hva gjelder mat og drikke; her finnes 20-30 % av råvareoppstrømmen i Norge, 17.000 jobber i matindustrien i regionen, regionen er størst på tomater og flere dyreslag, en stor næringsmiddelindustri, internasjonale impulser, nasjonale matarrangementer, noen av landets ypperste restauranter og noen av verdens beste kokker. Nå får regionen også et regionalt matmanifest som viser at en ledende matregion har evne til å samarbeide for å nå felles mål. Regjeringen har i sin reiselivsstrategi startet arbeidet med å etablere et nasjonalt matmanifest. Vi håper at vårt regionale matmanifest, sammen med Trøndelag og Sørlandet sitt, vil danne et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for et nasjonalt matmanifest. – Som landets største matfylke er det naturlig at vi får på plass en visjon som denne for Rogaland. Det er et stort potensial innenfor gastronomi og kokkekunst i fylket, og matmanifestet vil bidra til å utvikle næringen på en positiv måte. Rogaland har gjennom mange år vist at fylket har det som kreves for å hevde seg i matnæringen. Nå gjelder det å vise frem alt det fylket har sånn at verden får sett og opplevd det, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. NHO er en av initiativtakerne til det regionale matmanifestet, sammen med 15 andre aktører i matfylket Rogaland. Og hva er mer naturlig enn å lansere det regionale matmanifestet på Gladmat, landets største matfestival.
Lansering fant sted på åpningsdagen, onsdag 19. juli:

  • Kl. 10.00 til 11.00: Initiativtakerne bak matmanifestet hadde en signeringsseanse på Rosenkildehuset i Stavanger. Der var selvsagt lokal mat og drikke tilgjengelig.
  • Kl. 12.00 til 12.30: Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, og Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, lanserte offisielt og signerte matmanifestet under åpningen av Gladmat på Torget i Stavanger, hvor også helse- og omsorgsministeren og kulturministeren var til stede.
  • Kl. 13.00 til 15.00: Flere aktører i matindustrien i Rogaland, som også har deltatt i forarbeidet med matmanifestet, signerte manifestet i Grindahuset til Rogaland Bondelag på torget i Stavanger.

Rogaland fylkeskommune vil etter lansering holde i matmanifestet og invitere aktører innen mat og drikke til å signere matmanifestet. For mer informasjon og bilder (fra og med 19. juli), se facebook.com/matmanifestet
Initiativtakere: Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Ysteri, Greater Stavanger, Ryfylkekokken, Stavanger Sentrum, Kronengruppen, Siv Støfringstøl AS, RegionStavanger, Rogaland Bondelag, NHO Reiseliv, Gladmat, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Ostehuset og Klostergarden®

Kontaktpersoner: Reiselivsdirektør i RegionStavanger, Elisabeth Saupstad: +47 948 78 750 Styreleder Gladmat/Gardseier Klostergarden ved Inger Lise Rettedal: +47 970 81 415

Kommentarer

Annonse