Annonse

Fra luftrom til havrom i Østfold og på Hvaler. Aktuelt

Regjeringen svikter de svake

Det er stille på Rygge denne formiddagen. Og stillere skal det bli. Det har Regjeringen – og Ryanair -  bestemt. Blir kanskje for sterkt å snakke om «sviket» mot Rygge, men det er en kjennsgjerning at den optimismen som strømmet inn over Østfold da Moss-Rygge-flyplassen åpnet, effektivt ble stoppet av

Foto Harald Bråthen
Rygge (NyeREISELIVSAVISEN). Erna & Co. – På samme måte som OL-neiet i Høyre ( og Frp) var et svik mot innbyggerne i Groruddalen, et annet område som i likhet med Østfold trengte aktivitet, utbygging og optimisme.

Husker godt hvordan jeg selv tok av da flyplassen kom. Lekte meg med litt omdøping også. «Hvaler Lufthavn Rygge» var jo på sett og vis en realitet. 45 minutter fra Skjærhalden hadde du plutselig utgangspunkt for et 30-40-tall bestemmelsessteder i Norge – og i Europa forøvrig. Og ikke bare bestemmelsessteder. Like viktig kunne trafikken FRA disse stedene bli. Østfold som har slitt med næringsutviklingen, hadde fått et vindu mot verden.

Uverdig Svarteper-spill
Mediene forteller oss at Regjeringen er opptatt av å plassere skylden hos Ryanair. Greit nok, men Regjeringens oppgave er å verne og sørge for norske interesser – ikke å skylde på noen andre. For all fremtid vil «miljøavgiften» fra Venstre stå som dødsårsak for den sivile flyvirksomheten på Rygge. Fra Skjærhalden på Hvaler kjører du fint til Gardermoen på drøye to timer utenom rushtiden, mot 45 minutter til Rygge. Dette er også miljø, på samme måte som at alle fly fra sør får ekstra 100 kilometer hver vei hvis Gardermoen blir målet.

Thon og Orkla med løsning?
Stein Erik Hagens Orkla – og Olav Thon – er ikke kjent for å gi opp så lett. Men heller ikke disse kan drive virksomhet med underskudd. Flyplassen ligger sentralt plassert ved E6, og noe utbyggingsviksomhet er i gang ved avkjøringen fra E6. Kanskje kan det åpne seg nye muligheter nå når flyene forsvinner? Og må alle fly bli borte? Kan en nedskalert virksomhet også være bærekraftig?

Innlandslandstrafikken fikk ikke feste
Det beklagelige er jo at innlandstrafikken aldri fikk noe feste på Rygge. Jeg har selv kommet fra Trondheim til Rygge med rutefly – og spart nesten to timer på vei til fredagskvelden på Hvaler. Men for næringslivet har ikke Østfold vært interessant nok, og næringslivet i Østfold har heller ikke hatt stort nok behov for raskt å komme til de øvrige storbyene.

Det kunne være fristende å hevde at «Det årnær sæ», men alt tyder på at vi med et stort hjerte for Østfold heretter må se langt etter flyene, enten om de nå skal ut i den store verden, eller til Gardermoen og Torp.

bilde

Stille

bilde

Stillere…

bilde

Stillest….

Harald Bråthen er ansvarlig redaktør av NyeREISELIVSAVISEN og styreleder i Hvaler Næringsforum.

 

 

 

Kommentarer

Annonse