Annonse

Pressemeldinger

Reiselandet Tyskland i toppform

Innkommende turisme nådde over 75 millioner overnattinger for første gang: Femte rekordresultat på rad.

Frankfurt am Main/Berlin 4. mars 2015

– Med 75,6 millioner overnattinger fikk den internasjonale turisttrafikken til Tyskland rekordstatus for femte år på rad. Fra januar til desember økte – i henhold til Statistisches Bundesamt – tallene på overnattinger fra utlandet på overnattingssteder med ti eller flere sengeplasser, med 3,7 millioner sammenlignet med året før. Det gir en økning på 5,1 prosent.
«Vi kan nok en gang avslutte året med fremragende resultat. Dette er et ytterligere belegg for at Tyskland er havnet i toppsjiktet blant internasjonale reismål. I starten kunne vi vise til en oppgang på 4,6 prosent, dermed ligger vi betydelig over sammenligningsgrunnlaget for Europa, som UNWTO (UN World Tourism Organization) viser med pluss 3,9 prosent. Og vi er i skulderhøyde med veksten på verdensbasis som er 4,7 prosent. Ifølge de nyeste prognosene til UNWTO vil veksten i turisttrafikken stige med tre-fire prosent. Vi skal knytte oss opp mot den dynamiske utviklingen de siste årene og delta langt mer enn gjennomsnittlig til videre vekst. Med dette har vi et fremragende grunnlag for våre langsiktige prognoser. I 2030 regner vi med at 121,5 millioner utenlandske overnattinger er svært realistisk. » forteller Petra Hedorfer, styreleder i Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (Tysklands nasjonale turistkontor.)

Vekstdrivere fra Europa

Europa bidrar fortsatt med rundt 75 % og utgjør størstedelen av den innkommende turismen i Tyskland. Størst vekst i 2014 hadde Sveits med knappe 378.000 flere overnattinger og genererte i alt 5,9 millioner overnattingsgjester. På andreplass fulgte Storbritannia med et pluss på nesten 250.000 overnattinger i forhold til fjoråret. Britiske reisende utgjorde totalt 5,2 millioner overnattingsgjester i Tysklands innkommende turisme i fjor. Tredjeplass i vekstmarkedet i Europa har Polen med 247.000 flere overnattinger. Med denne tilveksten svarte nabolandet for totalt 2,4 millioner overnattinger i 2014.

Norge – et konstant vekstmarked

Også det norske markedet har vært stigende i flere år, når det gjelder registrerte overnattingstall. «Året 2014 viste en stigning på 2,6 %, og med det 886.874 overnattinger. Helt siden 2009 har det norske markedet steget jevnt. Det er påfallende at antallet overnattingsgjester øker sterkere enn antallet ankomster. Tyskland er altså blitt et reisemål nordmenn oppholder seg i lenger og lenger tid av gangen.» utdyper Sabine Koch, turistsjef ved Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge.

Oversjøiske markeder vokser fortsatt dynamiskDe arabiske gulfstatene holder seg på sterkt oppadgående kurs og har topposisjonen i det oversjøiske markedet når det gjelder overnattings-tilvekst: 318.000 flere overnattingsgjester besøkte Tyskland i fjor, dermed utgjorde gjestene fra De arabiske gulfstatene nærmere 1,9 millioner. På annenplass kommer Kina, som økte med 298.000 overnattinger og passerte milepælen på to millioner. USA, som lenge har vært reiselandet Tyskland største, oversjøiske marked, fortsatte sin dynamiske utvikling og skapte en vekst på snaue 246.000 overnattinger – til sammen 5,2 millioner overnattingsgjester til Tysklands innkommende turisme.Om Tysklands turistkontorTysklands Nasjonale Turistkontor er Tysklands nasjonale hovedsentral for turisme, med hovedkontor i Frankfurt am Main. Det representerer Tyskland på vegne av det tyske nærings- og energidepartementet (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) og mottar offentlig støtte etter vedtak i Bundestag. Tysklands turistkontor utvikler og kommuniserer strategier og produkter som skal ytterligere fremme tyske reisemåls positive image i utlandet og øke turismen til Tyskland. Turistkontoret er representert i 30 land over hele verden. Du finner mer informasjon i vårt online-pressesenter under www.germany.travel/presse.

Kommentarer

Annonse