Annonse

Aktuelt

Reiselivskompetanse bør brukes andre steder

Neste kvartal skal enda flere miste jobben i reiselivsbransjen, ifølge en fersk undersøkelse fra ManpowerGroup. Manpower-sjef Sølvi Spilde Monsen oppfordrer dem som mister jobben til å søke seg til andre bransjer.

Sølvi Spilde Monsen -  konserndirektør -  Manpower
Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower (Pressebilde: Manpower)

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal nedgangen i hotell- og restaurantbransjen fortsette i første kvartal av 2021. Selskapet har spurt 419 norske arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal.

For hoteller og serveringssteder var netto bemanningsutsikter, som er forskjellen mellom andelen som forventer opp- og nedbemanning, -7 prosent. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter på tvers av alle bransjer +2 prosent, som tyder på en liten bemanningsøkning.

Konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen, mener de som har mistet jobben eller blitt permittert, har gode muligheter for å få jobb i andre bransjer.

– Kompetansen man får fra reiselivsbransjen, er ofte like nyttig andre steder. De som har jobbet på hotell eller restaurant, er fleksible, arbeidsvillige og gode på salg og service. Det er det mange bransjer som trenger, sier hun.

Tror ikke på reiselivsretur

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at 49 prosent av arbeidstakere tror deres selskap aldri kommer til å nå bemanningsnivået det hadde før krisen. Sølvi Spilde Monsen tror reiselivsbransjen kommer til å bli mindre i årene fremover.

– Jeg tror folk kommer til å reise mindre, særlig i forbindelse med jobb. Det kan se ut som om nordmenn kommer til å fortsette å feriere mer i utlandet, men det vil ikke være nok til å demme opp for mindre forretningsreiser og besøk fra andre land, sier hun.

Monsen mener fokuset fremover må være på å flytte kompetanse fra reiseliv til nye bransjer. Hun trekker frem helse og oppvekst, salg og service, og transport og logistikk som områder hvor kompetansen er særlig etterspurt.

– Å finne nye måter å bruke kompetanse på, er noe av det vi jobber mest med. Vi har gode erfaringer med å finne nye jobber til hotell- og restaurantarbeidere. Vi opplever dem som læringsvillige og dyktige, og at de ofte tilfører ny kompetanse og en litt annen type kultur. Særlig innenfor kundeservice, ser vi at de fleste store aktørene ansetter nå, sier hun.

Krever egen innsats

Monsen oppfordrer permitterte og arbeidsledige i reiselivsbransjen til å tenke utenfor boksen om hvor de kan finne sin neste jobb.

– Man bør orientere seg om hvilke jobber som finnes i andre bransjer, gjerne i samråd med et bemanningsselskap. Så gjelder det å jobbe planmessig med å søke jobber, gå på intervjuer og få tilbakemeldinger. Å søke jobb er også en jobb, sier hun.

Selv om mange stillinger krever en spesifikk utdanning, finnes det også mange e-læringskurs og fagskoler hvor man kan skaffe seg kompetansen man mangler. Gjennom Manpower Academy tilbyr Manpower en rekke programmer, hvor man kan få opplæring samtidig som man er i praksis i ny jobb.

– Man bør i hvert fall ikke sitte stille og vente på at jobben kommer tilbake. For det er det ikke sikkert at den gjør. Men hvis man legger inn en ekstra innsats, kan man finne en ny karriere man trives med.

Netto bemanningsutsikter for første kvartal 2021

Alle bransjer:  +2 prosent

  • Bygg og anlegg: +8 prosent
  • Finans og bedriftstjenester: +8 prosent
  • Industri: +6 prosent
  • Annen produksjon: +5 prosent
  • Varehandel: +3 prosent
  • Andre tjenester: -5 prosent
  • Hotell og restaurant: -7 prosent

Om undersøkelsen:

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer ble gjennomført i oktober blant et representativt utvalg på 419 norske arbeidsgivere. Deltakerne ble spurt om de forventer at deres bedrift skal øke, redusere eller holde bemanningen uendret. Netto bemanningsutsikter er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Tallene er sesongjustert.

Kommentarer

Annonse