Annonse

Utfordringen må tas på alvor, skriver Rolf Forsdahl... Aktuelt

Rolf Forsdahl: AirBNB aksellererer ukontrollert turisme

En fersk forskningsrapport kritiserer AirBNB for å drive priser på eiendom opp og lokale innbyggere bort fra kommuner i Nord-Norge. Lofoten er spesielt nevnt.

Ikke uventet raser «innklagede» mot rapporten og sier at selskapets virksomhet tvert i mot styrker både turisme og arbeidsplasser.

NRK har nylig vist tankevekkende dokumentarinnslag fra Barcelona, Venezia og Dubrovnic. Felles for disse tre populære turistdestinasjonene er at antall gjester for lengst har sprengt det volumnivå som er anbefalt for antall besøkende.
Lokalbefolkningen flytter ut
En annen og sterkt voksende bekymring i mange populære turistbyer er at lokalbefolkningen flytter ut av byene i et urovekkende raskt tempo. En av årsakene er den gode fortjeneste det er å enten leie ut sentrumsboligen selv via AirBNB eller selge den til andre som gjør det. Og lokale myndigheter, som skal føre en viss kontroll med antall turister strekker hendene i været: De får bare tall over overnattinger fra hotellene. Både den sterkt voksende private utleien, og også for en stor del cruiseanløpene, faller utenfor.
Den lokale koloritten var borte
Den ene konsekvensen er at de populære byene blir overbefolket av turister med det resultat at turistopplevelsen blir sterkt redusert. En annen er at presset på infrastrukturen også blir større enn hva de offisielle tallene for besøkende indikerer, med negative følger for transport, renovasjon og adkomst til severdigheter. En tredje faktor er at lokalbefolkningens fraflytting endrer innholdet i det produktet turistene tror de skal få. Den lokale koloritten blir gradvis borte. I Venezia eies godt under 10% av restaurantene av lokale krefter. Internasjonale investorer dominerer eiersiden, med tilhørende press på priser og utvalg.
Ønsker å føle seg velkomne
Jeg har snakket I Reiselivsavisa på RadioRiksOslo om et gryende lokalopprør mot turisme før. Vi har sett det bl.a. på Mallorca. Det blir synlig også i de tre byene jeg nevnte, og dessverre også på andre, populære destinasjoner på kloden. Og da snakker jeg ikke om militante og opprørske minigrupper, men om en stadig større del av lokalbefolkningen. De vil aldri kaste egg på turistene eller blokkere havner og gater, men de vil vise sin holdning på andre og mer akseptable måter. Og dermed forsvinner også enda en av de verdiene vi som turister søker: Det å føle seg velkommen, det å være gjest. Å måtte regne med å bli betraktet som uønsket inntrenger vil aldri bli nevnt i noen turistbrosjyre eller promovideo, men det kan bli virkelighet.
Må finne oss i kontroller og begrensninger
Som dedikert reiselivsmenneske må jeg dessverre flagge et standpunkt jeg ikke skulle tro jeg ville innta: Turismen som industri må både regne med og finne seg i stadig strengere kontroller og begrensninger. I første rekke den uorganiserte og private delen av næringen, men også den mer kommersielle  volumturismen vil bli rammet.
Turismen -spiser egne unger?
Vi vil få flere forskningsrapporter som vil vise negative utslag av blant andre systematisert, privat utleie av overnatting. De omtalte aktørene vil selvsagt ta til motmæle, og peke på økt omsetning og flere arbeidsplasser. Argumenter som er riktige. Men den overordnede utfordringen den sterke økningen i turismen møter¡ må likevel tas på alvor. Turismen kan være i ferd med å bli et dyr som spiser egne unger.  Reguleringer og kontroll på truede steder kan dessverre være den medisinen som trengs for å stoppe denne triste utviklingen.

 

 

Kommentarer

Annonse