Annonse

Spanske hotell er utsatt for falske krav og en økende kravskultur etter at britisk lovgivning har åpnet for at krav kan fremmes uten bevis. Forbruker

Rolf Forsdahl: Fritt fram for kjeltringene

Når det gode blir sin egen fiende… Forbrukerbeskyttelse kan bli misbrukt!

I disse dager sitter lovgivere i hele EU og ser på hvilke endringer i deres nasjonale pakkereiselover som det nye EU-direktivet om samme tema, krever.  Det nye direktivet etablerer flere rettigheter for akkereisekjøpere, og det utvider også definisjonen av «pakkereisearrangører».  Jeg håper, men tror ikke, at lovgiverne tar med seg at enkelte forbrukere også kan være grådige og kjeltringaktige.

Spanske hoteller mot britiske pakkereiseturister
Spanske hoteller har slått alarm om akkurat dette.  De mener å kunne dokumentere at britiske pakkereiseturister fremmer krav om erstatning for ødelagt ferie på grunn av mave- og tarmproblemer som følge av mat og hygiene i en helt annen utstrekning enn andre lands pakkereiseturister. Eller individuelt reisende briter, for den saks skyld.
Hotellene, vesentlig fra Benidorm, Valencia og Costa Brava, hevder at kravene de har sett eksplodere i sommer, er falske.  «Krav fremmes uten at det dokumenteres at de har grunnlag i virkeligheten,»  sier hotellnæringen og truer med politianmeldelse for «falske krav».   De mener å se en økende kravkultur fra pakkereisekundene fra UK, og legger noe av skylden på britisk lovgiving, som tillater at krav fremmes «uten bevis».

Grunnløse krav?
I tilfelle er den britiske pakkereiseloven lik den norske på dette punktet. Det er nemlig arrangøren som må bevise at han ikke har «skyld» dersom en pakkereisekunde krever erstatning som følge av mangler ved reisen. I erstatningsretten ellers er hovedregelen at bevisbyrden ligger på den som fremmer et krav.  Det er mulig at spansk hotellnæring skyter over mål her. Det er mulig at britiske pakkereisemaver  eller pakkereisemoral ikke er verre enn andres, og at forklaringen til flere krav skyldes at forbrukerne er blitt bedre kjent med sine rettigheter og benytter den klageadgang som finnes.

En bønn til lovgiver…
Men pakkereisekunder er også mennesker, og vi er nok skrudd sammen slik at det er varierende terskler hos de enkelte individer mot å fremme uberettigede krav, snyte på skatten, lure forsikringsselskapene etc etc, så lenge vi har utsikt til en berikelse i den andre enden.
Jeg har et fromt, men nok dessverre utopisk ønske om at lovgiverne også ser den siden av saken når de skal gå gjennom pakkereisekjøpernes rettigheter på nytt.

 

 

 

Kommentarer

Annonse