Annonse

Vikingskipet-Hamar FOTO: Torstein Frogner Wikimedia Commons Forbruker

Solgte Norge for over to milliarder

Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møteplass og arrangeres årlig av Innovasjon Norge

HAMAR (NyeReiselivsavisen) –Beregninger viser at norske reiselivsaktører solgte Norges-reiser og opphold i 2016 for over to milliarder kroner, fastslår en fornøyd Per-Arne Tuftin, Reiselivsdirektør Innovasjon Norge, etter årets Norwegian Travel Workshop (NTW).

Etter åpningen med Ole Edvard Antonsen og trompeten hans i den vakre Hamardomen på Domkirkeodden, gikk det i ett med salgsmøter i Vikingskipet og med befaring og utflukter til attraksjoner i Hamarregionen. I tillegg ble det arrangert visningsturer til alle deler av landet inkludert Nord-Norge, Fjord-Norge, Trøndelag, Oslofjord-regionen, Hallingdal, Sørlandet og Telemark, Valdres, Jotunheimen og Gjøvik og Lillehammer/ Gudbrandsdalen..

  • Vikingskipet er en veldig flott hall godt egnet også til dette arrangementet, fastslår Tuftin.

Det var Innovasjon Norge i samarbeid med Hamarregionen Reiseliv som arrangerte dette Norges største reiselivsarrangementet. NTW samlet 262 selgere fra hele Norge og 284 internasjonale kjøpere fra 27 nasjoner, inkludert nye nasjoner som India og Israel. I løpet av tre hektiske dager ble rundt 8000 salgsmøter a 15 minutter gjennomført.

– Vi vet at det fortsatt er viktig å møte utenlandske turoperatører direkte for å knytte kontakter og gi et førsteinntrykk av din bedrift eller produkt.  I tillegg er dette en viktig arena for å pleie eksisterende kontakter og inngå avtaler for kommende sesong med disse.  Dette er en fantastisk arena for økt salg og internasjonalisering av norske reiselivsprodukter, understreker Tuftin.

Hamar viste seg frem – Bodø neste

Å arrangere NTW gir vertskapsregionen en unik mulighet til å profilere seg direkte overfor mer enn 600 reiselivsaktører, både norske tilbydere og turoperatører – og agenter fra 27 land.

– Hamarregionen Reiseliv er stolt over å ha vært vertskap og samtidig kunnet utnytte de enorme muligheter for å bidra til flere gjester i Hamarregionen, sier Tor Rullestad, reiselivssjef for regionen. – Vi ønsket å vise nasjonale og internasjonale reiselivsoperatører bredden i produktene Hamarregionen kan tilby. Aktivitetene gjenspeilet de ulike og varierte mulighetene som finnes i regionen, sier Rullestad, som kunne g stafettpinnen videre til Nordland og Bodø som neste års NTW-arrangør.

Aktiviteter og nye nettverk

  • Norge får stadig flere nettverk innen servering, og vi ser en flott utvikling innen kvalitetssikring og markedsføring, oppsummerer reiselivsdirektør Tuftin. – Vi ser også stadig flere bedrifter som bygges opp for å møte den stadig økende etterspørselen etter aktiviteter. Helgøy Klatrepark på Helgøya i Mjøsa er et gpdt eksempel på dette fra regionen her.

 Fakta om Norwegian Travel Workshop:

Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møteplass og arrangeres årlig av Innovasjon Norge i samarbeid med det lokale destinasjonsselskapet

  • NTW er en lukket workshop basert med nærmere 8000 forhåndsbookede avtaler mellom 284 utenlandske turoperatører fra 27 nasjoner og 262 norske selgere
  • Arrangement i 2015 var nummer 43. i rekken
  • Neste års NTW er tildelt Bodø-regionen i Nordland

Kommentarer

Annonse