Annonse

Aktuelt

Sterk økning i flyklager i 2015 – flere bekymringsfulle trekk

I 2015 registrerte Transportklagenemnda – fly («Flyklagenemnda»)  1704 klager mot 1285 i 2014, som også var en sterk økning i forhold til 2013.  Bak tallene ligger flere forhold som bekymrer klagenemndsekretariatet.

-Økningen i registrerte klager er jo langt større enn økningen i antall flypassasjerer, sier Rolf Forsdahl i Norsk ReiselivsForum, som administrerer sekretariatene i Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

«Akuttmottaket» er for dårlig»
-Vi legger merke til at det også er en sterk økning i antall saker som blir forlikt etter at vi har begynt t å arbeide med dem. Det betyr at selskapet innser at de likevel har en betalingsforpliktelse selv om saken altså er avslått ved første gangs behandling. Vi mener flyselskapenes kunnskap og ressurser i «akuttmottaket» er for dårlig» sier Forsdahl.

Av de sakene Flyklagenemnda behandlet i 2015, utgjorde forsinkelser den desidert største klagegrunnen.Kanselleringer kom på en god annenplass. Antall saker i hver kategori viser bare en svak vekst fra 2014. Bagasjeklager har ligget ganske konstant på mellom 30 og 40 saker pr år de siste tre årene.

Mange saker blir forlikt
Det er bare en del av de innkomne klager som blir behandlet i klagenemnda. Noen blir henlagt eller avvist i sekretariatet fordi de enten ikke kan behandles eller fordi de ikke er komplette. Mange blir forlikt, og mange blir henvist til klageorgan i en annet land.

-EU-forordningen om passasjerrettigheter, som ligger i bunnen for vår virksomhet, sier at det er klageorganet i det land der problemet oppstår, som skal behandle klagen. Men har man kjøpt billetter i Norge og kanskje reist med et norsk selskap, er det nok naturlig å sende klagen til oss, selv om forsinkelsen oppstod i Lisboa, sier Forsdahl. Han er også bekymret over at kravene til effektivitet og best mulig utnyttelse av flyflåten, sammen med passasjerenes ønske om kortest mulig tid ved flybytter, gjør at marginene blir for knappe når det først oppstår problemer.

Marginene blir for knappe

-En liten forsinkelse ut fra f eks Gardermoen, kan føre til at man mister videreforbindelsen i Frankfurt, og at man kommer fram på det endelige reisemålet mange timer for sent.

Forsdahl minner om at det hvert år reiser ca 50 millioner flypassasjerer til og fra norske flyplasser. Det betyr at det kun er brøkdeler av promiller som kommer ut for problemer som havner i Flyklagenemnda.

Biledtekst:

 

Bare få saker havner i Flyklagenemnda.

Kommentarer

Annonse