Annonse

Drama ved Edøy steinkirke - "Fru Guri fra Edøy", - en sterk kystkvinne Forbruker

Norges varmeste utespel!

Fru Guri av Edøy – Norges varmeste utespel som ble spilt for første gang for 25 år siden. Det  er en gripende historie, hvor sterke kvinneskikkelser flettes sammen i tro, kjærlighet, tragedie og lykke i en forestilling som er med deg lenge etter at den siste applausen har stilnet.

FullSizeRenderÅrets forestilling ble gjennomført 16-19 juli og er omtalt som en stor suksess, Kjente navn som Kristoffer Joner (regi) og Helge Jordal som skalden løfter spelet og har tilført profesjonalitet selv om hovedstammen av skuespillerne er ca 50 amatører, noen av dem har vært med i en årrekke. Rollene som Tore av Kuli og Halvard spilles av henholdsvis Sindre Karlsholm og Magne Pettersen. Begge har har lagt bak seg et år med  videre skuespillerskolering  og er unge talenter som vi kan forvente oss mye mer av i fremtiden. Hovedrollen som Guri spilles av Sylvia Salvesen som har hatt rollen i 13 år. Spelet utvikles hele tiden både på innhold og musikk. Asgeir Gjøstøl er komponist og har vært leder for det musikalske helt siden 1990. Les mer om Gurispelet på Gurisentrets hjemmeside.

Norges varmeste utespel blir til
Fru Guri fra Edøy ble første gang spilt i forbindelse med Edøy kirkes 800 års jubileum. Forfatteren av spelet – Peggy Kruse – er Smølaværing, og det er på Smøla, den lille øya i havgapet på Nordmøre at det hele utspiller seg.
I forkant av jubileet ble det nedsatt en festkomite og det var vel bare rett og rimelig og forventet at læreren fra Bakkemyra skole skulle være med. Teatergruppa tok oppdraget med å lage et tablå – ikke noen vanlig sketsj, for det passet seg ikke i et kirkejubileum. Peggy hadde som lærer erfaring med å dramatisere bibelhistorie for elevfremføring til sommer- og juleavslutninger. Hun har omskrevet jule-evangeliet mange ganger slik at det alltid skulle være plass til elevene som ønsket å opptre. – Dette er min bakgrunn som forfatter smiler Peggy når NyeReiselivsavisen spør hva annet hun har skrevet av teaterstykker tidligere. -Jeg blei heiet frem av komiteen når jeg med enkle ord begynte å skrive, og til slutt ble det ett helt spel.

Hvem er «Fru Guri fra Edøy»
Peggy Kruse viser frem bildet av sin oldemor som også het Guri. Når Peggy skrev spelet hadde hun nettopp henne i tankene. Dette var en inkluderende dame som ønsket alle vel. Hun tok vare på alle rundt seg. Peggy ønsket også at også fru Guri fra Edøy skulle gjenspeile slike gode egenskaper, derfor gav hun hovedpersonen de ferdigheter og verdier som hun kjente igjen i sin oldemor. Hun møtte stadig utfordringer som mor og kvinne i ville og tøffe omgivelser som livet langs kysten skapte. – Det er noe spesielt med kystkvinnene forteller Peggy, det er sterke kvinner som har skapt mye av vår kystkultur. De lever sine verdier med fellesnevnere som raushet, klokskap og handlekraft!

Spelet skildrer også Guri som en som møter mye og tung motgang, men hennes raushet favner allikevel de som trår feil og faller. Selv mister hun sin sterke Gudstro, men en klok svigerdatter kommer inn i bildet og hjelper henne, akkurat slik de sterke kystkvinner var gode til, å stå side om side i sterk storm.

Kulisteinen på Edøy

Kulisteinen – Norges dåpsattest

Et historisk spel
Det hele begynte med en tanke om en liten fortelling som skulle bringe 1200 tallet i Norge frem, og siden dette var Edøy kirkes jubileum var det naturlig å skrive historien rundt byggingen av kirken og kristendommen i Norge. Med Kulisteinen og Edøy kirke som historiske rammer har Peggy Kruse skrevet tablået, den gripende historien hvor sterke kvinneskikkelser flettes sammen i tro, kjærlighet, tragedie og lykke.

Kulisteienen er en runestein som dateres fra tidlig 1000-tallet, og betegnes som Norges dåpsattest fordi dette er første gang landet Norge sitt navn blir nevnt. Steinen ble reist på Kuløy på Smøla av Tore og Hallvard – sannsynlig etterkommere av Ulv Raude. Tydning av runeskriften på steinen sier «tolv vintrer har kristendommen vært i Norge». Steinens budskap har hatt stor påvirkning på utforming og innhold av spelet.

Guri kirke +

Edøy gamle kirke er et flott bakteppe til spelet

Edøy kirke er en av landets eldste steinkirker og anslås å være fra 1190. Den fungerer som en vakker kulisse i spelet om Fru Guri av Edøy der mye dreier seg om familien som kjempet for å få bygge kirken for folket på Edøy og Smøla De historiske rammene er forankret gjennom referanser til faktiske personer og hendelser i Norsk og lokal historie. Noen tilpasninger er gjort for å få spillet til å fungere innenfor de eksterne rammene som et slikt spel har.

Guri scene

Fra åpningsdagen i 2009

Hvilken scene ?
Med innvielsen av Gurisenteret på Edøya i 2009 flyttet også spelet fra tunet på Edøy gård til utescenen på senteret. Scenen er formet som et gresk amfi med plass til ca. 1000 tilskuere. Men publikum må følge godt med for å få med seg alle detaljene og de ulike hendelsene som foregår over et stort område.

Regissøren har lagt til rette slik at deler av spelet foregår utenfor selve scenen – i bakkene opp mot kirken, ved selve kirken, og i år når Sverre og Ingeborg ankommer i en båt til stranden nedenfor senteret. Denne utnyttelsen av kombinasjonen scene og landskap gjør spelet til en unik opplevelse.

Hvem er Peggy Kruse?
DSC_0255
Vi møtte Peggy på Smøla for å høre om hvordan spelet kom til og hvilke tanker hun hadde når hun skrev det – det er ikke alle amatører forunt å få en slik formidabel suksess – 25 års jubileum for et utespel i Norge står det respekt av.
Hun startet som nyutdannet lærer på Bakkemyra skole på Smøla i 1964. Der jobbet hun i over 40 år med stort engasjement innen samfunnsfag, religion og norsk. Hun giftet seg med en kar fra Brattværet i 1967 og sammen bygde de hus på Råket. Huset ble malt grønt og har fortsatt den samme fargen i dag. (Nå tillater ikke hennes barnebarn at huset males i noen annen farge, for det er slik bestemors Peggys hus skal være)
Peggy forteller om sin barndom , hvor bedehus og kirkemiljø hadde en sterk posisjon. Hun betegner sin tro som tryggheten i hennes liv, selv om hun er tydelig og klar på at også kirke og religion gjennom tiden har skapt mye strid og ufred. Hun forteller at hun har vært opptatt av sin historie og at hennes mor fortalte mye om slekten og deres liv. -Røttene bakover hjelper oss å finne fotfeste for veien og håpet fremover forteller hun.

Når vi snakker med henne er vi invitert inn i hennes andre hjem. Her har hun tent lys og plukket blomster og satt på bordet i den lille «kjøkken-stuekroken» på bedehuset på Råket. Etter samtalen med Peggy Kruse er vi ikke i tvil om at vi har fått møte en klok kvinne som er sikker i sin tro, som er raus på kjærlighet og har vist stor handlekraft gjennom hele sitt liv som en sterk kystens kvinne.

 

Kommentarer

Annonse