Annonse

Jernbanekorpset slo an tonen med swingende musikk på Oslo S imorges. Aktuelt

Swingende start for jernbanereformen

Økt konkurranse skal gi bedre tjenester og service

OSLO S (Reiselivsavisa)Bane NOR har nå overtatt ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Dette ble mandag morgen markert med taler, swingende musikk og ferske boller på Oslo S og mer enn 60 stasjoner landet rundt.

På Oslo S «avduket» samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye statsforetaket og foretok den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen. Mange ansatte – stort ansvar
Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.
Del av jernbanereformen
Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.  Du finner utdypende informasjon om Bane NOR og den nye organisasjonen på nettet. Jernbaneverkets nettside endret adresse til www.banenor.no fra årsskiftet.
Større konkurranse – bedre tjenester?
Hva vil denne endringen bety for deg og meg som togbrukere? I starten antagelig ingenting. På lengre sikt økt konkurranse, men ikke nødvendigvis bedre tjenester. Vi krysser fingrene for jernbanen, en klar vinner i kampen om miljøgunst og ressurser fremover. Måtte bare toget være i rute!

 

Kommentarer

Annonse