Air Help og andre «snylter»på EU`s passasjerrettigheter

Flyklagenemnda i Norge behandler rundt 2.000 saker pr år.  Gratis. Det er meget sjelden at flyselskapene ikke etterkommer nemndas avgjørelser. EUs passasjerrettigheter ( EU 261-2004) representerer et system hvor flyselskapene skal gi passasjerer ombooking, mat og losji i nødvendig utstrekning, og i mange tilfelle også betale en kontantsum avhengig av reisens lengde, om flyet blir…


Annonse