Swingende start for jernbanereformen

OSLO S (Reiselivsavisa)Bane NOR har nå overtatt ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Dette ble mandag morgen markert med taler, swingende musikk og ferske boller på Oslo S og mer enn 60 stasjoner landet rundt. På Oslo S «avduket» samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye statsforetaket og foretok den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen. Mange ansatte – stort…


Annonse