Beredt når krisen rammer

For hver hendelse viser det seg at den enkelte bedrifts egne beredskapsplaner blir satt på prøve: Er de gode nok nå, selv om de var det da de ble laget i 2005?


Annonse