Kristus på havets dyp

På 15 meters dyp ved San Fruttuoso i Italia står en Kristus-statue med ansiktet og hendene vendt mot havoverflaten.


Annonse