Delingsøkonomi -«ny» omsetningsform uten klar juridisk ramme

Teknologi og kommers løper langt raskere enn den sidrumpede lovgiveren klarer å prestere.


Delingsøkonomi -«ny» omsetningsform uten klar juridisk ramme

Delingsøkonomien kommer inn på den kommersielle banen som en ny aktør, hvor konkurranse med etablerte, profesjonelle virksomheter er påtagelig. Prismessig vinner de nye aktørene. Fler og fler «bransjer» etablerer sine nettverk av private tilbydere som «deler» senger, biler og annet, godt markedsført og betjent av effektive app’er. Der de kommersielle konkurrentene er underlagt både reguleringer,…


70 milliarder og en suksess på rekordtid

«Greit hvis vi ønsket å låne en flaske vin under «påkommende» situasjoner, og tilliten ble selvfølgelig gjengjeldt.»


Annonse