Hva skjer med turismen? Østersjølandene inviterer til nettverksforum

Temaene er mange og viktige når landene rundt Østersjøen i regi av Litauen fra 10. til 13. november arrangerer «the online Baltic Sea Tourism Forum». Hvilken innvirkning får coronaen på turistindustrien? Ungdoms-nettverk for bærekraftig turisme-utvikling. Hva foretrekker generasjon Z på reisefronten? Digitalisering og nye forretningsmodeller, og mye mer. Litauen har presidentskapet i the Council of…


Fersk avgjørelse fra EU-domstolen; Teknisk feil gir rett til kompensasjon

Etter EU-forordning 261-2004 og flere dommer i EU-domstolen skal passasjerer som rammes av forsinkelser eller kanselleringer ha en kontantkompensasjon når ankomst på bestemmelsesstedet er over et visst antall timer etter rutetabellen og der selskapet ikke kan dokumentere at problemet skyldes «ekstraordinære omstendigheter». Det har i lang til vært diskusjon om hvilke hendelser som skal klassifiseres…


Mot avklaring om pakkereisedirektivet i Brüssel

Tirsdag 5. mai kom Europaparlamentet og Rådet til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet.


Annonse