Fersk avgjørelse fra EU-domstolen; Teknisk feil gir rett til kompensasjon

Etter EU-forordning 261-2004 og flere dommer i EU-domstolen skal passasjerer som rammes av forsinkelser eller kanselleringer ha en kontantkompensasjon når ankomst på bestemmelsesstedet er over et visst antall timer etter rutetabellen og der selskapet ikke kan dokumentere at problemet skyldes «ekstraordinære omstendigheter». Det har i lang til vært diskusjon om hvilke hendelser som skal klassifiseres…


Mot avklaring om pakkereisedirektivet i Brüssel

Tirsdag 5. mai kom Europaparlamentet og Rådet til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet.


Annonse