Ferger mellom USA og Cuba i september?

Etter at den amerikanske regjeringen sa OK til å opprette fergeruter mellom USA og Cuba, arbeides det sterkt med å etablere en slik rute. To fergerederier har fått lisens, og kan være operative allerede i september. Paradokset er at regjeringens forbud mot å reise til Cuba for amerikanere, består. Dermed vil passasjergrunnlaget bestå av utlendinger…


Annonse