Utkant-Norge satser videre!

Smøla hatt en økning i antall innbyggere som bor i kommunen i kortere tidsrom – ferie og fritidsmarkedet er økende!


Annonse