Sterk økning i flyklager i 2015 – flere bekymringsfulle trekk

Bak tallene ligger flere forhold som bekymrer klagenemndsekretariatet.


Annonse