Vil legge ned Bromma

Den svenske regjeringen vil legge ned den sentrumsnære Brommaflyplassen i Stockholm. Et forslag om nedleggelsen skal legges frem i august. Regjeringens utspill kommer ikke etter forutgående dialog med berørte parter og inneholder, – i følge flygtorget.se, heller ikke noen forslag om videreutvikling av den svenske hovedflyplassen på Arlanda. Regjeringen utspill om å legge ned Bromma har…


Brussel Airport Maraton: En saga blott!

Rulletrapper ned, ned, ned, så hundrevis av meter med rullende fortau, rulletrapper opp, opp, opp…


Annonse