Swingende start for jernbanereformen

OSLO S (Reiselivsavisa)Bane NOR har nå overtatt ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Dette ble mandag morgen markert med taler, swingende musikk og ferske boller på Oslo S og mer enn 60 stasjoner landet rundt. På Oslo S «avduket» samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye statsforetaket og foretok den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen. Mange ansatte – stort…


Det står alltid et tog

Mosseveien(Reiselivsavisa)Jeg har lenge gledet meg til å skrive en hyggelig artikkel fra livet som togpassasjer. Både korte og lange turer, men akkurat nå velger jeg å streike. Hvorfor streike? Ja, det spørsmålet har lokførerne fått flere ganger, men uten at NSB-ledelsen er blitt overbevist – og streiken har fortsatt. Min streik er en mer personlig…


Annonse