Rolf Forsdahl: Fritt fram for kjeltringene

Er det mulighet til prisavslag eller erstatning, så er det ikke så nøye om det samme kravet er berettiget eller ikke.

I disse dager sitter lovgivere i hele EU og ser på hvilke endringer i deres nasjonale pakkereiselover som det nye EU-direktivet om samme tema, krever.  Det nye direktivet etablerer flere rettigheter for akkereisekjøpere, og det utvider også definisjonen av «pakkereisearrangører».  Jeg håper, men tror ikke, at lovgiverne tar med seg at enkelte forbrukere også kan…


Annonse