Kvinnovasjon i norsk reiseliv og i Scandic-kjeden

Dyktige kvinner inntar posisjonene og kjører på for fullt. Cathrine Pia Lund, ny leder for divisjonen Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.


Annonse