Delingsøkonomi -«ny» omsetningsform uten klar juridisk ramme

Delingsøkonomien kommer inn på den kommersielle banen som en ny aktør, hvor konkurranse med etablerte, profesjonelle virksomheter er påtagelig. Prismessig vinner de nye aktørene. Fler og fler «bransjer» etablerer sine nettverk av private tilbydere som «deler» senger, biler og annet, godt markedsført og betjent av effektive app’er. Der de kommersielle konkurrentene er underlagt både reguleringer,…


Annonse