Mot avklaring om pakkereisedirektivet i Brüssel

Tirsdag 5. mai kom Europaparlamentet og Rådet til en foreløpig enighet på de siste gjenstående punktene i diskusjonen om pakkereisedirektivet.


Annonse